Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Stypendia dla doktorantów.