• Aktualności

  Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego „Najlepsi z Najlepszych! 4.0”

  12.05.2022 12:50
  Autor: Dział Projektów Pomocowych

  Minister Edukacji i Nauki uruchomił III nabór ofert do projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

  Zapraszamy studentów UMB do zgłaszania ofert w ramach projektu

  • Przedmiot projektu:

  Wsparcie finansowe może być przeznaczone na sfinansowanie uczestnictwa studentów w międzynarodowych zawodach, konkursach, konferencjach. Środki finansowe (do 10% wartości projektu) mogą być przeznaczone także na zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z celem konkursów, zawodów, konferencji międzynarodowych.

  • Okres realizacji projektu

  Czas trwania projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy oraz wykraczać poza datę 30 czerwca 2023 r.

  • Koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć:

  80 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta;

  320 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów.

  • Warunki udziału:

  Uczelnia może ubiegać się o przyznanie środków finansowych w ramach projektu na objęcie wsparciem studentów spełniających warunki:

  - są studentami studiów jednolitych magisterskich lub I / II stopnia;

  - posiadają udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2;

  - posiadają pozytywną opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej.

  • Termin przygotowania dokumentów:

  Dokumentacja konkursowa powinna zostać złożona do Działu Projektów Pomocowych w terminie do 10.06.2022 roku

   

  Więcej informacji na stronie na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

   

  Kontakt:

  Dział Projektów Pomocowych,

  Marek Sokołowski, tel 85 748 56 50, email: marek.sokolowski@umb.edu.pl

  Powrót