• Aktualności

  Program Ministra Edukacji i Nauki „Doskonała Nauka”

  06.04.2021 14:52
  Autor: Dział Nauki

   

  Szanowni Państwo,

   

  Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło nabór w ramach programu pn. „Doskonała Nauka”.

  Celem programu „Doskonała Nauka” jest wsparcie m.in. uczelni wyższych w działaniach na rzecz upowszechniania nauki, czyli realizacji projektów związanych z prezentacją osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizowanie konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych.

  Nabór wniosków w ramach programu potrwa do 30 kwietnia 2021 r.

  Program składa się z 2 modułów:

  - „Wsparcie konferencji naukowych” – (od 20 tys. zł do 400 tys. zł ) - w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych;

  - „Wsparcie monografii naukowych” – (od 15 tys. zł do 80 tys. zł ) - w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia wyników tych badań lub prac do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz na udostępnieniu tych publikacji w Internecie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń.

  Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu:

  1. którego okres realizacji nie przekracza 24 miesięcy;
  2. który nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa;
  3. którego koszty pośrednie nie przekraczają 10% kosztów bezpośrednich realizacji projektu.

  Wsparcie nie może przekraczać 90 proc. kosztów realizacji projektu.

  Szczegóły programu znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/doskonala-nauka

  W razie pytań proszę o kontakt z Panią Agnieszką Szczepurą z Działu Nauki

  tel.: 85 748 5489 email: agnieszka.szczepura@umb.edu.pl

  Powrót