• Aktualności

  Stypendia naukowe do Programu L'Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

  06.04.2021 15:06
  Autor: Dział Nauki

   

  Po raz 21. polskie badaczki mogą zdobyć wyjątkowe stypendia naukowe wystartowały zgłoszenia do Programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

  Szanowni Państwo

  25 marca rozpoczął się nabór zgłoszeń do 21. edycji Programu stypendialnego L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Od lat polskie naukowczynie prowadzące badania z zakresu szeroko pojętych nauk o życiu, otrzymują możliwość prezentacji i promocji swoich osiągnięć naukowych oraz roczne stypendium. Aplikacje można składać online od 23 marca do 11 maja br.

  Organizator i partnerzy Programu wraz z jury ponownie poszukują badaczek, które chcą zaprezentować prowadzone przez siebie badania oraz przedstawić plany ich rozwoju. Program jest skierowany do kobiet zarówno na początkowym, jak i zaawansowanym etapie prac badawczych, które aktywnie działają w zakresie szeroko pojętych nauk o życiu.

  17-osobowe Jury pod przewodnictwem prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej wyróżni 6 badaczek , przyznając: 3 stypendia habilitacyjne po 35 000 zł, 2 stypendia doktoranckie po 30 000 zł i 1 stypendium magisterskie w wysokości 20 000 zł. Dodatkowo wszystkie stypendystki Programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki otrzymują stypendia konferencyjne Ministerstwa Edukacji i Nauki, dzięki którym będą mogły promować swoje osiągnięcia na międzynarodowych konferencjach naukowych na terenie Europy. Oficjalne ogłoszenie nazwisk stypendystek 21. edycji programu planowane jest na październik br.

  Zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem strony https://www.forwomeninscience.com/challenge/show/19

  Znajduje się tam m.in. regulamin, który określa zasady, warunki i kryteria aplikacji. Badaczki mogą zgłaszać swój dorobek naukowy w trzech kategoriach: habilitacyjnej, doktoranckiej i magisterskiej, opisując swój warsztat naukowy, uzyskane wyniki oraz plany dotyczące realizacji badań w obszarze nauk o życiu, m.in. medycyny, biologii, fizyki, chemii, biotechnologii.

  Do programu mogą aplikować badaczki, które mieszkają w Polsce, a w roku wypłacania nagrody (2022) nie osiągną 26. roku życia – w przypadku magistrantek, 32. roku życia – w przypadku doktorantek, oraz 40. roku życia – w przypadku habilitantek.

  Regulamin zgłoszeń przewiduje możliwość wydłużenia o dodatkowy rok wyznaczonej granicy wiekowej w przypadku kandydatek, które w trakcie pracy naukowej, przebywały na urlopie macierzyńskim (odpowiednio w przypadku magistrantek do 27. roku życia, w przypadku doktorantek do 33. roku życia i w przypadku habilitantek do 41. roku życia).

  W razie pytań proszę o kontakt z Panią Agnieszką Szczepurą z Działu Nauki

  Tel.: 85 748 5489 email: agnieszka.szczepura@umb.edu.pl

   

  https://www.umb.edu.pl/photo/image/70lat/umb_70_2019-02.jpg

  www.umb.edu.pl

  Powrót