• Aktualności

  Program Ministra Edukacji i Nauki "Społeczna Odpowiedzialność Nauki"

  09.04.2021 12:03
  Autor: Dział Nauki

   

  Szanowni Państwo,

   

  Informujemy, iż Minister Edukacji i Nauki ogłosił nabór wniosków w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki. Jego celem jest wsparcie podmiotów działających na rzecz popularyzacji nauki lub promocji sportu akademickiego oraz realizujących projekty związane z utrzymaniem zasobów bibliotecznych. Nabór wniosków potrwa do 30 kwietnia 2021 r.

  Celem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki, które realizują projekty związane z popularyzacją nauki lub promocją sportu akademickiego oraz utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.

  Nabór wniosków w ramach programu potrwa do 30 kwietnia 2021 r.

  Czego może dotyczyć wsparcie?

  Program składa się z modułów:

  - „Popularyzacja nauki i promocja sportu” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na:

  1. popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki,
  2. organizacji przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej,
  3. organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej,
  4. organizacji przedsięwzięć promujących i wspierających sport akademicki,
  5. popularyzowaniu innowacyjnych rozwiązań w nauce i szkolnictwie wyższym.

  - „Wsparcie dla bibliotek naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu oraz udostępnianiu w postaci elektronicznej.

  Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu:

  1. którego okres realizacji nie przekracza 24 miesięcy;
  2. który nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa;
  3. którego koszty pośrednie nie przekraczają 10% kosztów bezpośrednich realizacji projektu.

  Wysokość wsparcia finansowego w ramach modułu wynosi:

  • „Popularyzacja nauki i promocja sportu” – od 20 tys. zł do 1 mln zł
  • „Wsparcie dla bibliotek naukowych” – od 20 tys. zł do 250 tys. zł

  Wsparcie nie może przekraczać 90 proc. kosztów realizacji projektu.

  Szczegóły programu znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/spoleczna-odpowiedzialnosc-nauki

  W ramach programu może zostać sfinansowanych jedynie 5 projektów. Ze względu na możliwość złożenia ograniczonej liczby wniosków proszę o wcześniejszy kontakt z Panią Agnieszką Szczepurą z Działu Nauki

  tel.: 85 748 5489 email: agnieszka.szczepura@umb.edu.pl

  Powrót