• Aktualności

  Nowe konkursy NCBR: INFOSTRATEG oraz TRANSCAN-3 ERA-NET Cofund

  19.04.2021 11:54
  Autor: Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Szanowni Państwo,

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowe konkursy INFOSTRATEG oraz TRANSCAN-3 ERA-NET Cofund.

   

  TRANSCAN-3 ERA-NET Cofund

  Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych. Finansowaniem objęte będą projekty z zakresu nowej generacji immunoterapii nowotworów (TME):

   

  Aim 1: Identification and validation of TME subclasses and their contribution to the resistance mechanisms: Translational research using tumour samples collected from retrospective and/or prospective cohorts of patients.

  1.1 Dissection of tumour cells/tumour-infiltrating immune/stromal cells and identification of TME subclasses (single-cell analyses, mass cytometry, imaging, multidimensional immunohistochemistry, etc.) for TME studies (3D culture systems; patient-derived organoids; patient-derived xenografts; syngeneic, genetically modified and chemical carcinogenesis-induced mouse models, etc.).

  1.2 Definition of the contribution of TME to resistance mechanisms and identification of new therapeutic targets through multiomics (epigenomic, transcriptomic, proteomic, metabolomics, studyof the microbiome and virome, etc.) to assess functional characteristics of TME-tumour cell interplay within the primary tumour and/or metastases (e.g the underlying signaling, the transcriptional landscape, the cell-cell communication, the network regulation of immune cells, etc.), to identify candidate TME targets and to assess the activity of pathway-targeting agents.

  1.3 Development of tools capable of predicting treatment efficacy and tumour recurrence using minimally- or noninvasive techniques (generation of algorithms modelling the network dynamics, predictive models based on artificial intelligence, integrating -omics data and network approaches). Development of robust noninvasive biomarkers of disease course (radiomics, cell-free circulating tumour DNA, miRNA signatures, circulating tumour cells, etc.). Sex/gender impact must be considered

  Aim 2: Targeting TME to improve efficacy of immunotherapy in human patients.

  2.1 Development of new precision therapeutic strategies that may prevent human tumour recurrence or resistance (T-cell-based cancer immunotherapies, immune checkpoint blockers (ICBs), chimeric antigen receptor (CAR)-T-cells, preventive and therapeutic vaccines, etc.).

  2.2 Evaluation in translational studies of the impact of TME on treatment efficacy and patient outcome (clinical utility of specific TME feature detections or identifications, clinical utility of specific intratumour or peripheral blood immune biomarkers, sex/gender impact, etc.).

  2.3 Phase I and II clinical trials (combinations of available treatments, new therapeutic strategies, new administration schemes, etc.) targeting, or preventing resistance of multiple TME features. Particular attention should be given to gender balance inclusion in order to intercept sex/gender differences and to determine if there is an association between sex/gender and treatment response.

   

  Nabór wniosków jest dwuetapowy:

  do 29 czerwca 2021 r.; godz. 12.00 składać należy wnioski wstępne (pre-proposal)

  do 20 grudnia 2021 r. godz. 12:00 składać należy wnioski pełne (full proposal)

   

  Skład konsorcjum:

  Do konkursu może przystąpić: Mikrofirma, Mała i średnia firma, Duża firma, Konsorcjum, Uczelnia, Jednostka naukowa, która utworzy konsorcjum z jednostkami z następujących państw:

  Austria, Belgia, Estonia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Izrael, Kanada, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Węgry, Włochy, Tajwan, Turcja

  W skład konsorcjum muszą wchodzić min. 3 jednostki i max. 6 jednostek z różnych krajów, w których uczestniczą instytucje finansujące.

  Budżet konkursu wynosi 1 200 000 euro na wszystkie projekty z udziałem polskich partnerów (Kurs EBC z dnia otwarcia konkursu, tj. 06.04.2021 r. – 4,5914 PLN)

   

  Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny, dostępny od 20 kwietnia 2021 na międzynarodowej stronie konkursu: https://ptoutline.eu/app/transcan2021

   

  Organizatorem konkursu jest Sekretariat programu TRANSCAN-3: Joint Call Secretariat

  Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità, Italy, Silvia Paradisi Email: jtc2021@transcan.eu

   

  W przypadku zainteresowania konkursem proszę o kontakt z Ewą Andruszkiewicz (email: ewa.andruszkiewicz@umb.edu.pl, tel. 856865118).

   

  INFOSTRATEG

  Program INFOSTRATEG został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce.

  Konkurs obejmuje dwa tematy – pierwszy i ósmy - z zakresu tematycznego Programu:

  · TEMAT 1. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy;

  · TEMAT 8. Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej*; (*konkursem objęte są kontakty z Urzędem Gminy, Urzędem Stanu Cywilnego oraz Urzędem Skarbowym)

   

  Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych.

   

  Projekt musi być realizowany w podziale na 3 fazy, obejmujące:

  · Faza I: zadania o charakterze badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych;

  · Faza II: zadania o charakterze badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych;

  · Faza III: zadania o charakterze badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych i/lub prac przedwdrożeniowych.

  Projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania.

   

  Całkowity budżet konkursu to 60 000 000 zł.

  Kwota ta została podzielona po równo na dwa tematy wskazane w zakresie tematycznym konkursu:

  · budżet dla TEMATU 1 – 30 000 000 zł;

  · budżet dla TEMATU 8 – 30 000 000 zł.

   

  Zakończenie naboru wniosków: 06 lipca 2021 r., godz. 16:00

  Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI (lsi.ncbr.gov.pl). (link do systemu – aktywny od dnia 07 maja 2021 r.).

  W przypadku zainteresowania konkursem proszę o kontakt z Magdaleną Bogdan (email: magdalena.bogdan@umb.edu.pl, tel. 857485655).

   

  Serdecznie zapraszam do składania wniosków w ramach w/w konkursów.

   

  Pragnę również zachęcić Państwa do śledzenia strony internetowej Działu Rozwoju i Ewaluacji, gdzie znajdziecie Państwo informację o otwartych konkursach na projekty badawcze finansowane w ramach konkursów przez podmioty zewnętrzne.

   

  Z poważaniem

  Prof. dr hab. Marcin Moniuszko

  Prorektor ds. Nauki i Rozwoju

   

  Źródło o konkursach: strona NCBR

  Powrót