• Ostatnia zmiana 01.08.2018 przez Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

  Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

  Informacje ogólne

  Dział Spraw Studenckich
  ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
  Pałac Branickich (parter, pok.25-26)
  e-mail: dzss@umwb.edu.pl
  fax: (85) 748 54 08
  Dział Spraw Studenckich
  ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
  Pałac Branickich (parter, pok.25-26)
  e-mail: dzss@umwb.edu.pl
  fax: (85) 748 54 08
  Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej
  ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
  Pałac Branickich
  Tel. 85 748 54 11, 85 748 54 12     
  85 748 54 89, 85 748 54 13, 85 748 56 55, 85 686 51 16, 85 686 51 18
  Fax. 85 748 54 16
   
  Prorektor ds. Nauki – prof. dr hab. Marcin Moniuszko
   

  Pracownicy i działalność

   

   

   

  mgr Małgorzata Laudańska

  Kierownik

  e-mail: malgorzata.laudanska@umb.edu.pl

  tel. 85 748 54 12

  • organizacja pracy Działu
  • nadzór nad sprawami merytorycznymi realizowanymi w Dziale Nauki i Współpracy Międzynarodowej

  mgr Ewa Andruszkiewicz

  Zastępca Kierownika

  e-mail: ewa.andruszkiewicz@umb.edu.pl

  tel. 85 686 51 18

  Mostum (podpiąć podstronę Mostum)
  Stypendia i pomoc materialna studentom (podpiąć podstronę Stypendia i pomoc materialna
  (Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Wydział Nauk o Zdrowiu)
  Mostum (podpiąć podstronę Mostum)
  Nadzór nad projektami badawczymi realizowanymi w Dziale:
  • projekty badawcze finansowane ze środków strukturalnych
  • projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki
  • projekty rozwojowe finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • programy ramowe UE
  • inwestycje aparaturowe

  mgr Izabela Zyśk

  Specjalista

  e-mail: izabela.zysk@umb.edu.pl
  tel. 85 748 54 11

  • projekty statutowe – Wydział Lekarski
  • projekty badawcze służące rozwojowi młodych naukowców i doktorantów – Wydział Lekarski
  • działalność upowszechniająca naukę – DUN
  • umowy o dzieło i zlecenia
   

  mgr Aneta Moćkun

  Specjalista

  e-mail: aneta.mockun@umb.edu.pl
  tel. 85 686 52 28

  • programy ramowe UE
  • program Horyzont 2020
  • stypendia naukowe
  • działalność związana z utrzymaniem i poszerzaniem naukowych baz danych
  • umowy o dzieło i zlecenia

  mgr Urszula Polakowska-Mierzejewska

  Specjalista

  e-mail: urszula.polakowska@umb.edu.pl

  tel. 85 748 54 13

  mgr Magdalena Bogdan

  Specjalista

  e-mail: magdalena.bogdan@umb.edu.pl

  tel. 85 748 56 55

  • projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki
  • projekty statutowe – Wydział Farmaceutyczny
  • projekty badawcze służące rozwojowi młodych naukowców i doktorantów – Wydział Farmaceutyczny
  • wnioski i raporty dot. utrzymania SPUB
  • umowy o dzieło i zlecenia

  mgr Agnieszka Szczepura

  Specjalista

  e-mail: agnieszka.szczepura@umb.edu.pl

  tel. 85 748 54 89

  • projekty rozwojowe finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • umowy o dzieło i zlecenia
  • wyjazdy zagraniczne
  • stypendia wyjazdowe
  • projekty statutowe – Wydział Nauk o Zdrowiu
  • projekty badawcze służące rozwojowi młodych naukowców i doktorantów – Wydział Nauk o Zdrowiu

  mgr Maria Szlachta

  Samodzielny referent

  e-mail: maria.szlachta@umb.edu.pl

  tel: 85 686 51 16

  • program Horyzont 2020
  • projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki
  • prowadzenie spraw związanych z KNOW - Krajowym Naukowym Ośrodkiem Wiodącym
   

  mgr Mariola Maciejak

  Specjalista

  e-mail: mariola.maciejak@umb.edu.pl

  tel: 85 686 52 29

  • projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki