• Ostatnia zmiana 28.03.2019 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  Dział Współpracy Międzynarodowej

   

  Adres

  ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok
  Prawe skrzydło Pałacu Branickich, pokój nr 100

   

  Pełnomocnik Rektora

  ds. Współpracy Międzynarodowej

   

  dr hab. Tomasz Hryszko

  e-mail: tomasz.hryszko@umb.edu.pl

  Kierownik

   

  Sprawy: współpraca z MNiSzW i NAWA

  realizacja projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

  przygotowywanie wniosków o dofinansowanie

  dr Tomasz Maliszewski
  e-mail:  tomasz.maliszewski@umb.edu.pl
  tel:  85 686 52 21

  Samodzielny Referent

   

  Sprawy: akredytacje zagraniczne, profesorowie wizytujący

  mgr Ewa Worobiej 
  e-mail:  ewa.worobiej@umb.edu.pl
  tel:  85 686 51 78

  pok. nr 105

  Samodzielny Referent

   

  Sprawy: współpraca instytucjonalna, umowy bilateralne

  promocja międzynarodowa UMB

  ERASMUS + partnerstwa strategiczne

  mgr Jakub Marcin Wszeborowski

  e-mail: jakub.wszeborowski@umb.edu.pl

  tel. 85 686 51 78

  pok. nr 99

  Starszy Referent

   

  Sprawy: obsługa wyjazdów zagranicznych

  kadry akademickiej i studentów

  przyjazdy gości z kraju i zagranicy

  współpraca z absolwentami zagranicznymi

  mgr Urszula Roszkowska 
  e-mail:  international@umb.edu.pl
  tel:  85 686 51 76

  Starszy Referent

   

  Sprawy: obsługa wyjazdów zagranicznych 

  kadry akademickiej i studentów 

  przyjazdy gości z kraju i zagranicy

  mgr inż. Łukasz Lepionka 
  e-mail:  international@umb.edu.pl
  tel:  85 686 51 76