• Ostatnia zmiana 08.02.2019 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  Projekty

  Welcome to Medical University of Bialystok - kolejny projekt UMB dofinansowany z NAWA

   

  Kolejny projekt Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pt. "Welcome to Medical University of Bialystok. Rozwój potencjału instytucjonalnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku kluczowym etapem wdrożenia strategii umiędzynarodowienia" znalazł się na liście wniosków, którym przyznano dofinansowanie w konkursie "Welcome to Poland" Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

   

  Projekt będzie obejmował realizację takich działań jak:

   

  - Stworzenie punktu obsługi studentów zagranicznych i kadry zagranicznej tzw. Welcome Centre

   

  - Wsparcie szkoleniowe kadry naukowo-dydaktycznej i administracyjnej poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych i warsztatach językowych

   

  - Dostosowanie strony internetowej UMB pod katem umiędzynarodowienia Uczelni oraz modernizacja serwisu English Division - w tym przygotowanie ośmiu wersji językowych strony UMB

   

  - Organizacja wydarzeń skierowanych do całej społeczności akademickiej, w szczególności do studentów zagranicznych, mających na celu integrację całej społeczności akademickiej.

   

  Realizacja projektu rozpoczyna się w listopadzie 2018.

   

   


   

  Dofinansowanie z NAWA na polsko-angielskie oznakowanie kampusu UMB

   

  Projekt złożony przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku pt. "System dwujęzycznego oznakowania kampusu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz warsztaty międzykulturowe dla pracowników elementami realizacji strategii umiędzynarodowienia Uczelni" uzyskał dofinansowanie w ramach programu "Welcome to Poland" Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Wysokość dofinansowania wynosi 490 872,00 PLN. Projekt będzie realizowany w okresie 2018-11-05 - 2020-10-31.

   
   
  W ramach projektu przeprowadzone zostanie kompleksowe, całościowe, dwujęzyczne oznakowanie kampusu UMB. Nastąpi oznakowanie budynków, pomieszczeń, sal dydaktycznych, auli oraz głównych ciągów komunikacyjnych jednolitymi dwujęzycznymi oznaczeniami informacyjnymi w jęz. polskim i angielskim. W ankiecie przeprowadzonej wśród studentów I roku anglojęzycznego kierunku lekarskiego English Division  dwujęzyczny system oznakowania przestrzennego został wskazany jako najbardziej potrzebne działanie w ramach strategii umiędzynarodowienia UMB., ułatwiające funkcjonowanie studentom i kadrze naukowo-dydaktycznej z zagranicy.
   
  Działaniem uzupełniającym w projekcie są szkolenia międzykulturowe dla pracowników i studentów UMB wraz z sesjami mentoringowymi.
   

   

  Projekt UMB dofinansowany w ramach Programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

   

  Projekt pt. "Opracowanie narzędzi omicznych do diagnostyki i oceny skuteczności terapii w chorobach zapalnych" złożony do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu "Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe" otrzymał dofinansowanie w wysokości 922 233,14 PLN.

  Projekt zakłada współpracę międzynarodową z: The Rudjer Boskovic Institute (Chorwacja), University of Aveiro (Portugalia) oraz San Pablo University (Hiszpania). Koordynatorem Merytorycznym Projektu jest Pani prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska - Prodziekan ds. Nauki Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. 

   

   

  Celem projektu jest umiędzynarodowienie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przez rozwój metodologiczno-badawczy naukowców - posiadających doświadczenie w najnowocześniejszych technologii analitycznych - w zakresie umiejętności niezbędnych do zastosowania w analizie klinicznej i celach farmaceutycznych przez udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach oraz pracę nad publikacjami. Projekt pozwoli młodym badaczom poszerzyć wiedzę z nauk biochemicznych i chemicznych, w szczególności omicznych. Odpowiada na potrzebę współpracy UMB z międzynarodowymi instytucjami z obszaru zaawansowanych technik analitycznych, w odpowiedzi na eksplozję technologiczną w badaniach omicznych, która uniemożliwia samodzielne rozwijanie badań. Współpraca z renomowanymi instytucjami będzie najbardziej efektywnym sposobem wprowadzenia młodych pracowników w obszar badawczy.