• Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesk Polska. Pałac Branickich. Widok od strony wjazdu. Flaga Unii Europejskiej.
 • Treść niedostępna...

  powrót
  Ostatnia zmiana 10.08.2020 przez Dział Projektów Pomocowych

  Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesk Polska

   

    

   

  O NAS

   

  Eurodesk to program dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych, wspierany przez Komisję Europejską, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego w ramach programu Erasmus+.

  Sieć Eurodesk działa w 33 krajach europejskich. Należą do niej organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą, zajmujące się informacją europejską i/lub młodzieżową. W Eurodesku działa ponad 1300 organizacji, w tym blisko 100 w sieci Eurodesk Polska

  Eurodesk to informacja o możliwościach w Europie - dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Edukacja, szkolenia, mobilność, fundusze – to główne obszary zainteresowania naszych odbiorców. A tym samym i nasze.

  Biuro Eurodesk na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku działa od października 2014 roku.

   


   

  AKTUALNOŚCI

   

  12.05.2016

   

  WOLONTARIUSZKI POTZRZEBUJĄ WSPARCIA!

   

  Gorąco zachęcamy do wsparcia dwóch naszych studentek-wolontariuszek, które wyjeżdżają do miejscowości Bukoba w Tanzanii aby pomagać tamtejszemu szpitalowi. Dziewczyny potrzebują pomocy w sfinansowaniu bardzo wysokich kosztów, m.in. podróży i szczepionek. Tutaj informacje o projekcie na PolakPotrafi.pl: hhttps://polakpotrafi.pl/pr…/biale-fartuchy-na-czarnym-ladzie

   

  15.01.2016

   

  ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - Spotkanie informacyjne Erasmus+ w I Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku

   

  13.01.2016 Funadcja Młody Malbork zorganizowała spotkanie informacyjne dotyczące Programu Erasmus+. Nasi multiplikatorzy dokonali prezentacji Sieci Eurodesk oraz Eurodesku na UMB.

   

  06.10.2015

   

  POSZUKIWANI PARTNERZY DO PROJEKTU!!!

   

  Fundacja "Pomóż Im" poszukuje partnerów z całej Europy do projektu mobilnościowego skierowanego do młodych ludzi, którzy przeszli chorobę nowotworową:

  "Realizację projektu zakładamy na 24 miesiące.

  Każda mobilność będzie trwała 14 dni.

  Główne cele realizacji projektu:

  Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności osób młodych, a także promowanie aktywnego dialogu międzykulturowego. Celem projektu jest rozwój osobisty i edukacyjno-kompetencyjny uczestników projektu, zwiększenie samooceny, zaradności i odpowiedzialności a także wywarcie pozytywnego wpływu na rówieśników. Młodzież, która wyszła z choroby nowotworowej ma bardzo często kłopoty z wyjściem do świata, jest zamknięta w sobie, często żyje w strachu lub z myślą, że choroba może powrócić. Taki wyjazd byłby wyzwaniem i przezwyciężaniem własnych słabości oraz otwarcie się na Unię Europejską, uświadomienie innym, że da się wyjść z choroby, być normalnym człowiekiem i żyć w społeczeństwie godnie.

  Cele szczegółowe:

  - znaczne zwiększenie znajomości języków obcych wśród uczestników;

  - podniesienie poziomu wiedzy i znajomości innych kultur i krajów wśród uczestników, oferując im możliwość  tworzenia sieci kontaktów międzynarodowych umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości;

  W ramach projektu planujemy skupić się na następujących obszarach:

  1. Lokalne rękodzieło  – spotkania obejmowałyby prezentację charakterystycznych lokalnych wyrobów każdego kraju uczestniczącego. Uczestnicy będą musieli w swoich krajach przygotować się do spotkania poprzez poszukiwanie i opisanie wyrobów charakterystycznych dla kraju/regionu z którego pochodzą. Na warsztatach uczestnicy nauczą się wykonywać wybrane wyroby.

  2. Język obcy – Spotkania mają przybliżyć uczestnikom języki jakimi się posługują. Uczestnicy nauczą się podstawowych zwrotów w językach krajów uczestniczących w projekcie.

  3. Lokalne legendy - spotkania obejmowałyby prezentację charakterystycznych lokalnych legend każdego kraju uczestniczącego. Uczestnicy będą musieli w swoich krajach przygotować się do spotkania poprzez poszukiwanie i utrwalenie charakterystycznych dla kraju/regionu z którego pochodzą legend. Młodzież dokona wyboru legendy, która zostanie wystawiona (przedstawienie teatralne) i języka w którym sztuka zostanie wystawiona.

  4. Teatr – uczestnicy w ramach tej mobilności będą uczestniczyć w próbach przedstawienia teatralnego pokazującego wybraną lokalną legendę. Uczestnicy wybiorą spośród siebie aktorów, reżysera, dźwiękowca etc.

  5. Filmowanie – na każdym etapie realizacji projektu uczestnikom towarzyszyć będzie kamera.  W ten sposób powstanie reportaż filmowy z realizacji projektu. Uczestnicy wspólnie dokonają obróbki materiału i montażu filmu, również zostanie nagrane przedstawienie.

  6. Fotografika – oprócz kamery, na każdym etapie realizacji projektu uczestnikom towarzyszyć będzie aparat fotograficzny. W ten sposób powstanie fotoreportaż z realizacji projektu. Uczestnicy wspólnie przygotują wystawę.

   

  Zaproponowane działania powinny dać uczestnikom możliwość wymiany swoich spostrzeżeń, skupiając się na tym czym jest granica, co łączy ich narody i kultury.  Uczestnicy zyskają umiejętność prezentacji, przełamany zostanie strach przed publicznymi prezentacjami.

   

  OSOBY/INSTYTUCJE ZAINTERESOWANE PROSIMY O KONTAKT: (michal.pawlowski@umb.edu.pl; kmroslan@wp.pl)

   


   

  28.09.2015

   

  UWAGA!!! KONKURS!!!

  W ramach eurodeskowej kampanii Time to Move ogłaszamy konkurs "Zdecyduj TY"!

  Wszyscy wiedzą jak wiele działań finansuje Unia Europejska, czy też inne europejskie organizacje. Nie jest jednak możliwe sfinansowanie każdej inicjatywy - Unia ma swoje priorytety, wybierając niektóre rodzaje działań.

  A może zmieńmy na chwilę zasady? Jakie inicjatywy byście WY sfinansowali, gdybyście mieli taką możliwość? Na co warto wydać pieniądze? A może nie ma potrzeby niczego zmieniać?:)

  Czekamy na Wasze pomysły działań, które mogłyby być sfinansowane z funduszy europejskich. Najlepsze pomysły zostaną nagrodzone, a wszystkie trafią do naszej bazy danych i… kto wie?;)

  Konkurs potrwa do 04.10 do godz. 23:59. Pomysły wysyłajcie na adres mailowy michal.pawlowski@umb.edu.pl lub umbialystok@eurodesk.eu