• Rekrutacja I edycja.
 • Treść niedostępna...

  powrót
  Ostatnia zmiana 27.04.2018 przez Administrator UMB

  Rekrutacja I edycja

   

  Informacje dla studentów

   

  W ramach realizacji projektu pn. Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym zapraszamy studentów UMB kierunku:

  • lekarskiego - VI roku,
  • fizjoterapii - III roku (studiów I st.) oraz II roku (studiów II st.),
  • pielęgniarstwa -  III roku (studiów I st.) oraz II roku (studiów II st.).

   

  do bezpłatnego udziału projekcie, którego celem jest przygotowanie studentów ww. kierunków do wejścia na rynek pracy, poprzez wprowadzenie długofalowej i kompleksowej strategii podnoszenia kompetencji pożądanych przez pracodawców w zakresie interdyscyplinarnej opieki nad pacjentem geriatrycznym.

   

  W ramach realizacji projektu, odbywać się będą:

  • warsztaty z zakresu komunikacji w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym,
  • warsztaty z zakresu kompetencji analitycznych w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym,
  • dodatkowe zadania praktyczne w ramach zespołów projektowych,
  • wizyty studyjne (1 krajowa – 1 dniowa i 1 zagraniczna – Norwegia – 3 dniowa (plus dwa dni na dojazd)).

   

  Kryteria rekrutacji:

  • średnia ocen z poprzedniego roku,
  • znajomość j. angielskiego na poziomie co najmniej B2 - deklaracja pisemna studenta w dokumentacji rekrutacyjnej (niezbędna z uwagi na zagraniczną wizytę studyjną).

  Zajęcia będą prowadzone w roku akademickim 2016/2017. Liczba miejsc jest ograniczona, jednak w przypadku większej ilości chętnych niż miejsc, o przyjęciu decydować będzie wyższa średnia ocen z poprzedniego roku.

   

  Formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) zamieszczony na stronie, można dostarczyć osobiście do Działu Projektów Pomocowych UMB (ul. Kilińskiego 1, prawe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro) lub przesłać na adres mailowy specjalisty ds. promocji i rekrutacji Anny Piłaszewicz – anna.pilaszewicz@umb.edu.pl w terminie od 3 października 2016 do 31 października 2016.

  UWAGA!!! Przedłużono rekrutację do dnia 07.11.2016 (poniedziałek) do godz. 15.30.

  Więcej informacji dot. rekrutacji i projektu można uzyskać pod numerem telefonu: 85 748 56 50.

   

  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską

  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

   

   

  Regulamin uczestnictwa w Projekcie

   

  Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy

  Załącznik nr 2. Deklaracja uczestnictwa

  Załącznik nr 3. Oświadczenie uczestnika

  Załącznik nr 4. Oświadczenie o rezygnacji