• 12.03.2017 SKN RADIOAKTYWNI Zakładu Radiologii

   RADIOAKTYWNI Zakładu Radiologii

   1. Opiekun Koła:
    mgr Ewa Pasieka
   2. Przewodniczący Koła:
    Aneta Metelska
   3. Data powstania:
    październik 2013
   4. Liczba członków:
    30
   5. Kontakt:
    Aneta Metelska   tel.
    501450527 e-mail: aneta.metelska.am@gmail.com
   6. Zainteresowania naukowe:
    Diagnostyka obrazowa; Ochrona radiologiczna personelu i pacjenta; Jakość w radiologii
   7. Publikacje:
    2016

            1. Orzołek M, Pasieka E. Embolization in hepatic cancer therapy.  Health Problems of Civilization. 2016;10(3):65–90.

                2. Nowak P, Metelska A, Pasieka E. Analiza porównawcza pól kolimacji radiografii kręgosłupa w odcinku szyjnym z wartością  referencyjną. Inżynier i Fizyk Medyczny.  2016;5(4):179-184.

                3. Sulmiński P, Polak K, Pasieka E. Stosowanie lateralizacji w rentgenodiagnostyce klasycznej. Inzynier i Fizyk Medyczny. 2016;5(4):185-189.         

         8. Nagrody:

           2016

             III miejsce - Motywy wyboru kierunku elektroradiologia a oczekiwania związane z pracą. Metelska A, Nowak P, Chendoszka A, Martonik D, Skręta A, IV Ogólnopolska Studencka  Konferencja  „Młoda Elektroradiologa”.

              WYRÓŻNIENIE - Wykorzystanie radiografii konwencjonalnej w diagnostyce szpiczaka mnogiego. Telejko M, Wiska M, II Ogólnopolskie Studenckie Forum Radiologiczne, Warszawa 27  lutego 2016.

              I miejsce w konkursie Polskiego Towarzystwa Elektroradiologii na najbardziej aktywne Studenckie Koło Naukowe w Polsce w  2015/2016 roku tworzone przez studentów kierunk  Elektroradiologia