• 16.03.2017 SKN Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii

   Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii

   1. Opiekun Koła:
    dr n. med. Sławomir Lech Czaban
   2. Przewodniczący Koła:
    Marta Szydłowska
   3. Data powstania:
    2014 rok
   4. Liczba członków:
    14 osób
   5. Kontakt:
    slawomir.czaban@umb.edu.pl
   6. Zainteresowania naukowe: 
   • Problematyka VAP i nagłych stanów krwotocznych u pacjentów wymagających wstępnej intensywnej terapii;
   • promowanie zawodu pielęgniarki;
   • działalność charytatywna na rzecz społeczności lokalnej.

    

   1. Inne informacje o Kole: