• 12.02.2018 SKN "Dietetyk" Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego

   SKN "Dietetyk" Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego

   1. Opiekunki Koła:
    mgr Barbara Pietraszewska
    mgr Joanna Smarkusz
   2. Przewodnicząca Koła:
    Adrianna Zańko - Dietetyka, III rok, I stopnia
    e-mail: adrianna.zanko@gmail.com
   3. Data powstania:
    październik 2005 r.
   4. Liczba członków:
    33
   5. Kontakt:

    ul. Mieszka I-go 4B
    15-054 Białystok
    tel./fax: (85) 732 82 44

   6. Działalność Koła:

    1. Prowadzenie badań naukowych nt. stanu odżywienia i sposobu żywienia osób zdrowych i chorych.

    2. Czynny udział w konferencjach naukowych.

    3. Edukacja żywieniowa z zakresu dietoprofilaktyki i dietoterapii chorób.

    4. Prowadzenie pogadanek w przedszkolach i szkołach nt. prawidłowego żywienia.

    5. Prowadzenie poradnictwa dietetycznego podczas akcji promocyjnych Uczelni.

    6. Organizacja Konferencji „Zdrowa Wiosna”.

    7. Pomoc w organizacji Bialystok International Medical Congress of Young Scientists.

    8. Współpraca z organizacjami UMB, tj. STN, IFMSA, Młoda Farmacja, KDL.

    9. Współudział w projektach: Zdrowie pod kontrolą, Uniwersytet Zdrowego Przedszkolaka, Uniwersytet Zdrowego Seniora, Z Diagnostą po Zdrowie, i in.

    Zapraszamy do śledzenia naszej aktywności na Facebooku: https://www.facebook.com/sknDietetykUMB/

   7. Lista członków:

    1. Bielecka Joanna

    2. Boruch Karolina

    3. Borys Filip

    4. Chimkowska Dominika

    5. Fiuk Izabela

    6. Futyma Klaudia

    7. Kosiorek Michał

    8. Krejpcio Agata

    9. Leonik Natalia

    10. Łuczaj Zuzanna Maria

    11. Michalczuk Natalia

    12. Mielech Anita

    13. Mierzwińska Natalia

    14. Mosiej Wioletta Zuzanna

    15. Nizio Urszula

    16. Oborska Martyna

    17. Olechno Ewa

    18. Pałka Magdalena

    19. Pieloch Edyta

    20. Pyłkowska Magdalena

    21. Rybicka Maria

    22. Sebastjaniuk Katarzyna

    23. Sochoń Angelika

    24. Staśkiewicz Justyna

    25. Szczerba Justyna

    26. Uszyńska Karolina

    27. Wałkuski Mateusz

    28. Wielgat Ewelina

    29. Wójcicka Kamila

    30. Wysocka Monika

    31. Zańko Adrianna

    32. Zapolska Patrycja

    33. Zyśk Beata