• 18.02.2018 Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

   Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę"

   1. Opiekun Koła:
   Dr n. o zdr. Karolina Średzińska, Dr n. o zdr. Janusz Wojtkowski

    

   2. Przewodniczący Koła:
   Amanda Augustynik - Fizjoterapia II rok II stopnia

    

   3. Liczba członków:
   35

    

   4. Kontakt:
   karolina.sredzinska@umb.edu.pl

    

   5. Zainteresowania naukowe:

   - rehabilitacja neurologiczna

   - rehabilitacja dzieci i młodzieży

   - innowacyjne metody rehabilitacji

   - aktywność fizyczna

    

   6. Publikacje:
   W roku akademickim 2015/2016 - 37

   W roku akademickim 2014/2015 - 14

   W roku akademickim 2016/2017  - 14

    

   7. Nagrody:

   - I miejsce w Rankingu Studenckich Kół Naukowych w roku akademickim 2016/2017 w kategorii Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

   - I miejsce w Rankingu Studenckich Kół Naukowych w roku akademickim 2015/2016 w kategorii Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
   - I miejsce w Rankingu Studenckich Kół Naukowych w roku akademickim 2014/2015 w kategorii Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
   - I miejsce w Rankingu Studenckich Kół Naukowych w roku akademickim 2013/2014 w kategorii Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

   - II miejsce w konkursie na najlepszą prezentację ustną podczas III Ogólnopolskiego Sympozjum Biomedycznego ESKULAP 3.12.2016r. Lublin

   - II nagroda za prezentowaną pracę podczas sesji ustnej poczas X Międzynarodowej Konfereni Naukowo-Szkoleniowej "Życiodajna śmierć" 23-26.04.2015, Białystok

   - III nagroda za prezentowaną pracę podczas sesji multimedialnej poczas IX Międzynarodowej Konfereni Naukowo-Szkoleniowej "Życiodajna śmierć" 23-26.05.2014, Białystok

    

   8 .Dodatkowa działalność Koła:

   Rok akademicki 2016/2017

   1. Promocja kierunku podczas dni otwartych UMB
   2. Promocja kierunku podczas dnia akademickiego UMB
   3. Organizacja i udział podczas Uniwersytetu Przedszkolaka
   4. Akcja Studiuj na UMB
   5. Promocja kierunku podczas Dni Wydziału Nauk o Zdrowiu
   6. Udział w promocji kierunku w Parku Naukowo Technologicznym w Suwałkach
   7. Współuczestnictwo w Akcji – Senior pod opieką Diagnosty
   8. Akcja promocyjna UMB w Galerii Biała