• 14.03.2017 SKN przy Zakładzie Biotechnologii Żywności

   Zakładu Biotechnologii Żywności

   Opiekun Koła:
   dr hab. n. zdr. Małgorzata Zujko
   dr hab. n. med. Anna Maria Witkowska
   dr n. med. Katarzyna Maria Terlikowska

    

   Przewodniczący Koła:

   Eleonora Mahoney, dietetyka II rok stopnia II

   e-mail: eleonora.mahoney@gmail.com

   tel.: 668-806-953

    

   Data powstania:
   11.2014r.

    

   Liczba członków:
   6

    

   Kontakt:
   85 686 50 88

    

   Zainteresowania naukowe:
   1. Sposób żywienia i stan odżywienia wybranych grup ludności.
   2. Zasady prawidłowego żywienia w zdrowiu i chorobie.
   3. Diety alternatywne.
   3. Bioaktywne składniki żywności. 

    

   Publikacje:

   5

    

   Nagrody:

   I miejsce w sesji Zdrowie Publiczne 1 na konferencji 10th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 14-16.05. 2015r. Białystok

   I miejsce w sesji Zdrowie Publiczne 2 na konferencji 10th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 14-16.05. 2015r. Białystok

   III MIEJSCE W RANKINGU STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH 2014/2015 W KATEGORII NAUK O ZDROWIU

    

   Inne informacje o Kole:

   konferencje naukowe

   • wystąpienia w sesji Zdrowie Publiczne 1 i 2 na konferencji

   10th Bialystok International Medical Congress for Young

   Scientists, 14-16.05.2015

   wykłady/prelekcje

   • cykl wykładów przeprowadzonych dla stowarzyszenia osób

   niesłyszących „MIG-iem”, Białystok, 2015

   warsztaty/zajęcia edukacyjne

   • cykl zajęć edukacyjnych nt. zdrowego żywienia, szkoła

   podstawowa, Turośń Dolna, 2015

   • cykl warsztatów pt. „bezpieczeństwo żywności” w ramach

   obchodów Światowego Dnia Zdrowia, Choroszcz, 2015