• 16.03.2017 Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

   Zakładu Medycyny Ratunkowej i Katastrof

   1. Opiekun Koła:
    dr n. med. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz
   2. Przewodniczący Koła:
    Agnieska Małgorzata Zięba, Ratownictwo Medyczne III rok
   3. Data powstania:
    2009 rok
   4. Liczba członków:
    35 osób
   5. Kontakt:
    695 423 660 agnieszka.zieba95@gmail.com
   6. Zainteresowania naukowe:
    nagłe stany zagrożenia  życia, organizacja ratownictwa medycznego, edukacja z zakresu pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy
   7. Nagrody:
    I nagroda z Ogólnopolskich zawodach Uczelni Medycznych w Ratownictwie Medycznym 2012 rok
    III nagroda na konferencji STN 2013 rok
   8. Inne informacje o Kole:
    Członkowie Koła Naukowego uczestniczą w wielu akcjach promocyjnych Uczelni. Współpracuja z IFMSA. Prowadza edukację z zakresu pierwszej pomocy w szkołach i przedszkolach.
    Uczestniczą jako sędziowie w cyklicznie organizowanych przez VIII liceum Ogólnokształcące w Białymstoku zawodach szkół średnich w pierwszej pomocy