• 13.03.2017 SKN przy Zakładzie Medycyny Klinicznej

   Zakładu Medycyny Klinicznej

   1. Opiekun Koła:
    dr n. med. Katarzyna Łagoda
   2. Przewodniczący Koła:
    Emilia Borowska - studentka III roku Pielęgniarstwa (studia I stopnia)
   3. Data powstania:
    2008
   4. Liczba członków:
    10
   5. Kontakt:
     kolo.internistyczne@gmail.com, katarzyna.lagoda@umb.edu.pl,
   6. Zainteresowania naukowe:
    - Ocena ryzyka wystąpienia cukrzycy w wybranych grupach społecznych.
    - Badanie wpływu chorób przewlekłych na życie rodzinne, społeczne i zawodowe.
    - Ocena sposobów radzenia sobie z chorobą przewlekłą
    - Ocena stylu życia studentów
    - Ocena jakości życia pacjentów z chorobami przewlekłymi
     
   7. Publikacje:
    ...

    1. Bogusz J.: Pacjent chory na dnę moczanową. Magazyn Pielęgniarki i Położnej 2012, 4, 16: 16-17.

    2. Bogusz J.: Pacjent z dną moczanową, problemy pielęgniarskie. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2013, 4: 12-13.

    3. Bogusz J. Udział pielęgniarki w niefarmakologicznym leczeniu dny moczanowej. W: Wielowymiarowość współczesnej medycyny. E. Krajewska-Kułak, C. Łukaszuk et al. (red.),  Wyd. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok, 2012: 457-464. 

    4. Lewczuk K., Łagoda K., Bachórzewska-Gajewska H.: Pacjent z przewlekłym zapaleniem trzustki - studium przypadku. W: Zdrowie z XXI wieku. Jankowiak B., Kowalewska B., Rolka H. (red.), wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Łomża 2016: 447 - 456

    5. Murzyn K., Łagoda K., Bachórzewska-Gajewska H.: Problemy pielęgnacyjne pacjenta z reumatoidalnym zapaleniem stawów - studium przypadku. W: Zdrowie z XXI wieku. Jankowiak B., Kowalewska B., Rolka H. (red.), wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Łomża 2016: 457 - 466.

    6. Krahel P.: Opieka pielęgniarska oraz działania terapeutyczno-opiekuńcze wobec pacjenta po angioplastyce naczyń wieńcowych - studium przypadku. W: Zdrowie z XXI wieku. Jankowiak B., Kowalewska B., Rolka H. (red.), wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Łomża 2016: 487-498.

    7. Krahel P., Łagoda K.: Opieka nad pacjentem z infekcją wywołaną  clostridium difficile - studium przypadku. W: Wybrane choroby cywilizacyjne XXI wieku. Kowalczuk K., Krajewska - Kułak E., Cybulski M. (red.). Wyd. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok 2016, tom II, str. 309-322.

    8. Lewczuk K., Łagoda K.: Patologiczne korzystanie z Internetu przez studentów trzech białostockich uczelni. W: Wybrane choroby cywilizacyjne XXI wieku. Kowalczuk K., Krajewska - Kułak E., Cybulski M. (red.). Wyd. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok 2016, tom II, str. 185 - 203.

    9. Borowska E., Łagoda K.: Depresja u pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi w starszym wieku W: Wybrane choroby cywilizacyjne XXI wieku. Kowalczuk K., Krajewska - Kułak E., Cybulski M. (red.). Wyd. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok 2016. tom I, str. 264-278

    10. Aniśko P.  Łagoda K.: Chłoniaki nieziarnicze w populacji dzieci i młodzieży. W: Wybrane choroby cywilizacyjne XXI wieku. Kowalczuk K., Krajewska - Kułak E., Cybulski M. (red.). Wyd. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok 2016,  tom I, str. 251-263.

    11. Borowska E., Charkiewicz A.E., Omeljaniuk W.J.: Ocena zawartości składników mineralnych w dietach mężczyzn w wieku 18 - 37 lat uczęszczających na siłownię w Białymstoku. W: Wybrane choroby cywilizacyjne XXI wieku. Kowalczuk K., Krajewska - Kułak E., Cybulski M. (red.). Wyd. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok 2016. tom I, str. 205-216.

   8. Nagrody:
    V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross", Białystok, 10-13 grudzień 2009:
    - Głód i niedożywienie – problem współczesnego świata - Sienkiewicz Sebastian, Czemko Przemysław, Łagoda Katarzyna, Bachórzewska-Gajewska Hanna. Wyróżnienie
    - Czerniak skóry – diagnostyka, leczenie i profilaktyka - Czemko Przemysław, Sienkiewicz Sebastian, Łagoda Katarzyna, Bachórzewska-Gajewska Hanna.  Wyróżnienie

    VI Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa   WYZWANIA WSPÓŁCZENEJ MEDYCYNY,  Białystok 2012

    1.    Udział pielęgniarki w niefarmakologicznym leczeniu dny moczanowej.  Joanna Bogusz   Wyróżnienie

    2.    Alternatywne metody leczenia zespołu stopy cukrzycowej.  Justyna Tomaszycka.                Wyróżnienie

    VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna śmierć - pamięci Elizabth Kubler-Ross , Białystok 23-26 maja 2013: Doświadczenie bliskiej śmierci - wiara a medycyna. Agnieszka Lisowska.  Wyróżnienie

    Jubileuszowa XV Ogólnopolskia i V. im. dr n.med. Janiny Fetlińskiej Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 
    "Pielęgniarka-dziecko-rodzina", Ciechanów 17-18.04.2015

    Zagrożenie uzależnieniem od Internetu wśród młodzieży akademickiej w Białymstoku. Katarzyna Lewczuk, K. Łagoda. Wyróżnienie

    Konferencja Szkoleniowo-Naukowa "ZDROWIE W XXI wieku", Łomża 27.11.2015
    1. Krahel Paulina „Opieka pielęgniarska oraz działania terapeutyczno-opiekuńcze wobec pacjenta po angioplastyce naczyń wieńcowych.    Wyróżnienie
    2. Murzyn Katarzyna, Łagoda Katarzyna     Problemy pielęgnacyjne pacjenta z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Wyróżnienie

   9. Inne informacje o Kole:
    ...
    Zapraszamy na stronę internetową naszego koła  www.umb.edu.pl/s,8196/Studenckie_Kolo_Naukowe