• Ostatnia zmiana 26.05.2015 przez Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka

    Profesor dr hab. Tadeusz Dzierżykray-Rogalski.

    Kierownik Zakładu w latach 1950-1963

    (19.09.1918 - 21.01.1998)

    Antropolog, lekarz; ur. w Warszawie. Żołnierz AK; studia: Wydział Przyrodniczy 1946 i Wydział Lekarski Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1948r.; dr hab. 1951; prof. 1958. Organizator i kierownik Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka 1950-19622; dziekan Wydziału Lekarskiego AMB 1951-1953. Działalność naukowo-badawcza: antrolopologia, paleopatologia, autor podręcznika Zarys antropologii dla medyków i wielu innych prac naukowo-badawczych.