• Ostatnia zmiana 11.06.2019 przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego

  Doktoraty

  Strona: 1 z 11

   

  Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uprzejmie informuje, że w niżej podanych terminach, w Auli Wielkiej UMB przy ul. Jana Kilińskiego 1, odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

   

  Termin Autor Temat Promotor

  10 lipca 2019

  godz. 12:00

  lek. Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz Analiza skuteczności  i bezpieczeństwa leczenia trastuzumabem chorych na zaawansowanego raka piersi z nadekspresją receptora HER2 po wystąpieniu progresji choroby. prof. dr hab. Marek Wojtukiewicz

  25 czerwca 2019

  godz. 13:00

  mgr Elżbieta Supruniuk

  Wpływ farmakologicznej stymulacji koaktywatora PGC-1α na metabolizm lipidów
  w komórkach mięśni szkieletowych
  .

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  prof. dr hab. Adrian Chabowski

  p. pomocniczy: dr n. med. Agnieszka Mikłosz

  18 czerwca 2019
  godz. 12:30
  lek. Radosław Zawadzki

  Ocena zmian w obrębie ośrodkowego układu nerwowego w badaniu protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego w przebiegu kleszczowego zapalenia mózgu.

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  prof. dr hab. Urszula Łebkowska
  17 czerwca 2019
  godz. 14:00
  lek. Marta Lemiesz

  Ocena stężenia rozpuszczalnej izoformy receptora dla końcowych produktów glikacji (sRAGE) oraz renalazy we krwi dzieci z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym oraz hiperurykemią.

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  rof. dr hab. Anna Wasilewska

  prom. pomocniczy: dr n. med. Edyta Tenderenda Banasiuk

  17 czerwca 2019
  godz. 13:00
  lek. Magdalena Zając

  Czynnik wzrostu fibroblastów 23 a aktywacja układu renina-angiotensyna u dzieci i młodzieży z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym.

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  prof. dr hab. Anna Wasilewska

  prom. pomocniczy: dr n. med. Agnieszka Rybi-Szumińska

  17 czerwca 2019
  godz. 12:00
  mgr Urszula Wnorowska

  Potencjał terapeutyczny peptydu LL-37 oraz jego syntetycznych analogów w terapii zakażeń wywołanych przez lekooporne szczepy pałeczek Gram-ujemnych.

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  prof. dr hab. Robert Bucki
  14 czerwca 2019
  godz. 12:00
  mgr Agnieszka Raciborska

  Ocena narażenia na radon mieszkańców budynków energooszczędnych i pasywnych.

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

   

  UWAGA! miejsce obrony: Sala Senatu UMB

   

  dr hab. Maria Karpińska
  11 czerwca 2019
  godz. 13:00
  lek. dent. Łukasz Podlewski

  Porównanie skuteczności leczenia recesji dziąsła metodą tunelową z wykorzystaniem przeszczepu tkanki łącznej lub biomateriału.

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  dr hab. Jan Pietruski
  4 czerwca 2019
  godz. 9:00
  mgr Mateusz Maciejczyk

  Enzymatyczna i nieenzymatyczna obrona antyoksydacyjna oraz oksydacyjne uszkodzenie białek, lipidów i DNA w wybranych strukturach mózgowia szczurów z insulinoopornością.

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  prof. dr hab. Adrian Chabowski

  p. pomocniczy: dr n. biol. Ewa Żebrowska

  3 czerwca 2019
  godz. 13:00
  lek. Anna Zielińska-Maciulewska Ocena stężenia betatrofiny, hormonów tarczycy oraz parametrów insulinooporności u zdrowych kobiet w ciąży i po porodzie.
  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem
  prof. dr hab. Małgorzata Szelachowska
  27 maja 2019
  godz. 13:00
  lek. Agata Czarnowska

  Wybrane aspekty patogenetyczne neuroinfekcji Herpesviridae u pacjentów o różnym potencjale immunologicznym.

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  prof. dr hab. Alina Kułakowska
  23 maja 2019
  godz. 13:00
  lek. Łukasz Szczerbiński

  The transcriptional signature of dysregulated glucose metabolism in skeletal muscle and its response to three-month exercise intervention in humans (pol. Profil ekspresji genów mięśni szkieletowych w zaburzeniach metabolizmu glukozy oraz jego zmiany pod wpływem trzymiesięcznej interwencji wysiłkowej u ludzi).

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  prof. dr hab. Adam Krętowski

  p. pomocniczy: Steen Larsen, PhD

  22 maja 2019
  godz. 10:00
  mgr Magdalena Stefanowicz

  Wpływ insuliny i wolnych kwasów tłuszczowych na ekspresję sirtuiny 1 w tkance tłuszczowej i mięśniach szkieletowych u zdrowych ochotników.

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  dr hab. Monika Karczewska-Kupczewska
  21 maja 2019
  godz. 12:00
  lek. Dorota Łukasiewicz

  Analiza czynników ryzyka występowania nowotworów złośliwych u chorych z cukrzycą typu 2.

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  prof. dr hab. Maria Górska
  13 maja 2019
  godz. 12:00
  lek. Jacek Karaszewski

  Ocena aktywności prolidazy i ekspresji oksydazy prolinowej w osoczu pacjentów
  z chorobą Peyronie
  .

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  prof. dr hab. Barbara Darewicz
  15 kwietnia 2019 godz. 8:00 mgr Zuzanna Tyrakowska-Dadełło Zastosowanie nowych technik obrazowaniau chorych z chorobami zapalnymi OUN.
  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem
  prof. Eugeniusz Tarasów
  18 kwietnia 2019 godz. 12:00 lek. Anna Kroteń

  Ocena stopnia skażenia środowiska jajami pasożytówToxocara spp. oraz analiza czynników wpływających na powodzenie leczenia toksokarozy

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  dr hab. Artur Sulik

  p. pom.: dr n. med. Kacper Toczyłowski

  20 marca 2019
  godz. 12:00
  lek. stom. Piotr Żukowski

  Wpływ suplementacji N-acetylocysteiny na stres oksydacyjny w gruczołach ślinowych w szczurzym modelu insulinooporności

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  prof. dr hab. Danuta Waszkiel

  7 marca 2019

  godz. 12:00

  mgr Przemysław Szałaj

  Modeling and analysis of spatial genome organization.

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  dr hab. Dariusz Plewczyński, prof. UW

  15 lutego 2019

  godz. 10:00

  lek. Aleksandra Ciemerych Badania czynników ryzyka w posocznicach oraz bakteryjnych zapaleniach opon mózgowo-rdzeniowych prof. dr hab. Joanna Zajkowska

  18 stycznia 2019

  godz. 12:00

  lek. Magdalena Szwabowicz

  Ocena rogówki u pacjentów leczonych ranibizumabem lub afliberceptem z powodu wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  prof. dr hab. Alina Bakunowicz-Łazarczyk

  12 grudnia

  godz. 10:00

  mgr Paulina Samczuk

  Application of untargeted metabolomics to study metabolic effects of bariatric surgeries (pol. Zastosowanie niecelowanej analizy metabolomicznej w badaniu efektów metabolicznych zabiegów bariatrycznych) 

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  dr hab. Michał Ciborowski

  kopromotor: prof. Coral Barbas

  12 grudnia

  godz. 9:00

  mgr Beata Raczkowska

  New insights into the pathophysiology and potential diagnosis of gestational diabetes mellitus (pol. Nowe spojrzenie na patofizjologię i diagnostykę cukrzycy ciążowej)

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  dr hab. Michał Ciborowski

  kopromotor: prof. Coral Barbas

  7 grudnia
  godz. 14:00
  mgr Iwona Sidorkiewicz

  Molekularne mechanizmy działania wybranych bisfenoli na spermatocyty – badania in vitro.

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  prof. dr hab. Sławomir Wołczyński

  23 listopada

  godz. 13:00

  mgr Anna Rogowska-Zach

  Ocena zdolności poznawczych po endoskopowych operacjach zatok przynosowych i podstawy czaszki.

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  dr hab. Napoleon Waszkiewicz

  23 listopada

  godz. 12:00

  mgr Klaudia Lewcio-Szczęsna

  Weryfikacja ułożenia chorych na nowotwory gruczołu krokowego poddanych radioterapii radykalnej na obszar miednicy za pomocą systemu ExacTrac, EPID oraz implantów wewnętrznych.

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  dr hab. Ewa Sierko

  6 listopada

  godz. 13:00

  lek. Dominik Wincewicz

  Kompensacja stresogennych deficytów pamięci w wyniku blokady ośrodkowych receptorów angiotensyny II typu 1.

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  prof. dr hab. Jan Braszko

  6 listopada

  godz. 12:00

  mgr Donata Ponikwicka-Tyszko

  Rola receptora FSH i aromatazy w patogenezie endometriozy.

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  dr hab. Nafis Rahman

  30 października

  godz. 13:00

  lek. Monika Szymonek

  Analiza porównawcza metod immunohistochemicznych oraz metod molekularnych w ocenie występowania mutacji BRAF V600E w raku brodawkowatym tarczycy.

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  dr hab. Aldona Kowalska

  p.pom.: dr n. med. Iwona Pałyga

  18 października

  godz. 13:00

  lek. dent. Anna Karnowska

  Porównawcza kliniczna i radiologiczna ocena tkanek wokół implantów po zastosowaniu wybranych protokołów osadzania łączników protetycznych.

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  prof. dr hab. Małgorzata Pietruska

  18 października

  godz. 12:00

  mgr Ewelina Piktel

  Aktywność przeciwnowotworowa nanocząsteczek magnetycznych sfunkcjonalizowanych analogami kationowych peptydów przeciwbakteryjnych.

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  prof. dr hab. Robert Bucki

  27 września

  godz. 14:00

  mgr Agnieszka Polak

  Ocena wpływu endokannabinoidów na metabolizm mięśnia sercowego szczurów z indukowanym nadciśnieniem w modelu DOCA-salt.

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  prof. dr hab. Adrian Chabowski

  p. pom: dr n. med. Ewa Harasim-Symbor

  27 września

  godz. 13:00

  lek. Gabriela Zapolska

  Ocena jakości życia oraz biomechaniki szyjnego odcinka kręgosłupa u pacjentów leczonych operacyjnie metodą ACDF z powodu choroby zwyrodnieniowej krążka międzykręgowego.

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  dr hab. Adam Hermanowicz

  25 września

  godz. 11:00

  mgr Wioletta Romaniuk

  Ocena przydatności oznaczenia proteasomów w monitorowaniu leczenia chorych na szpiczaka plazmocytowego.

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  prof. dr hab. Janusz Kłoczko

  25 września

  godz. 13:00

  lek. Wiesława Jańczak

  Ocena funkcji nerek u pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego.

  prof. dr hab. Jolanta Małyszko

  21 września

  godz. 14:00

  lek. Magda Pogorzelska

  Ocena wartości predykcyjnej sCD4, sCD8, sCD25, IL-2 w leczeniu chorych na czerniaka w IV stadium klinicznego zaawansowania choroby poddawanych terapii anty-CTLA4.

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  prof. dr hab. Marek Wojtukiewicz

  7 września

  godz. 13:00

  lek. Remigiusz Kazimierczyk

  Płytki krwi jako źródło cytokin wpływających na patogenezę tętniczego nadciśnienia płucnego.

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  prof. dr hab. Karol Kamiński

  7 września

  godz. 12:00

  lek. Marta Marcinkiewicz-Siemion

  Znaczenie i przydatność kliniczna oceny profilu metabolitów w surowicy krwi u pacjentów z niewydolnością serca.

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  prof. dr hab. Karol Kamiński

  3 lipca

  godz. 12:00

  lek. Piotr Olbromski

  Wpływ ozonu na uwalnianie mikrocząstek pochodzenia erytrocytarnego, leukocytarnego, płytkowego, śródbłonkowego oraz na wybrane parametry układu hemostazy.

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  prof. dr hab. Piotr Radziwon

  28 czerwca

  godz. 13:00

  mgr Ewa Polkowska

  Dynamika zmian ilościowych wybranych subpopulacji limfocytów T u pacjentów poddanych immunoterapii swoistej

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  prof. dr hab. Anna Stasiak-Barmuta

  26 czerwca

  godz. 13:00

  lek. Karolina Rygasiewicz

  Czynnik wzrostu fibroblastów 23 u pacjentów leczonych w Oddziale Intensywnej Terapii.

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  dr hab. Tomasz Hryszko

  26 czerwca

  godz. 12:00

  mgr Alicja Charkiewicz

  Diagnostyka i znaczenie prognostyczne mikroprzerzutów w węzłach chłonnych w raku jelita grubego.

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  dr hab. Waldemar Famulski

  25 czerwca

  godz. 13:00

  mgr Natalia Matulewicz

  Ocena zależności pomiędzy ekspresją markerów adipogenezy i stanu zapalnego w tkance tłuszczowej a wrażliwością tkanek na insulinę u młodych osób z nadwagą i otyłością.

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  dr hab. Monika Karczewska-Kupczewska

  25 czerwca

  godz. 12:00

  lek. Karol Ostrowski

  Ocena wartości diagnostycznej białek JAK/STAT w materiale cytologicznym z raka wątrobowokomórkowego

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  prof. dr hab. Janusz Dzięcioł

  18 czerwca

  godz. 13:00

  mgr Krzysztof Szarejko

  Ocena czynnościowa mobilizacji tkanek miękkich u pacjentów z dysfunkcją narządu żucia.

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  prof. dr hab. Maria Gołębiewska

  p.pom.: dr n. med. Joanna Kuć

  18 czerwca

  godz. 12:00

  lek. Urszula Kościuczuk

  Wpływ znieczulenia ogólnego z zastosowaniem rokuronium na stężenie tryptazy w surowicy krwi.

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  dr hab. Andrzej Siemiątkowski

  15 czerwca

  godz. 12:30

  lek. dent. Grzegorza Szczurko

  Ocena działania cytotoksycznego materiałów do ostatecznego wypełniania kanałów korzeniowych zębów w badaniach in vitro.

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  dr hab. Małgorzata Pawińska

  p.pom.: dr n. med. Elżbieta Łuczaj-Cepowicz

  13 czerwca
  godz. 12:00
  lek. dent. Marta Obidzińska

  Skuteczność wybranych współczesnych metod diagnostycznych w wykrywaniu i ocenie zaawansowania zmian próchnicowych na powierzchniach żujących zębów stałych - badania in vitro

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  dr hab. Grażyna Marczuk-Kolada

  p.pom.: dr n. med. Elżbieta Łuczaj-Cepowicz

  12 czerwca
  godz. 13:00
  lek. Mariusz Łucejko Antygen rdzeniowy wirusa HCV w monitorowaniu leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C.
  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem
  prof. dr hab. Robert Flisiak
  12 czerwca
  godz. 12:00
  mgr Joanna Stelmaszewska Funkcjonalna ekspresja receptora FSH w komórkach endotelialnych oraz komórkach nowotworowychraka prostaty.
  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem
  dr hab. Nafis A. Rahman

  11 czerwca

  godz. 14:00

  lek. Katarzyna Guziejko

  Analiza stężeń CCL-4, CCL-17, CCL-20 oraz IL-8 we krwi chorych z kleszczowym zapaleniem mózgu i anaplazmozą.

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska
  4 czerwca
  godz. 13:30
  lek. Mariusz Ciemerych

  Analiza postaci klinicznych i postęp w diagnostyce neuroboreliozy u chorych hospitalizowanych w Klinice Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w latach 1993-2015. Obserwacje 23-letnie.

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  prof. dr hab. Joanna Zajkowska

  4 czerwca

  godz. 12:00

  lek. Piotr Siergiejko

  Dwutygodniowa obserwacja wybranych wskaźników zapalenia i czynności układu oddechowego po jednorazowej inhalacji alergenu.

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  prof. dr hab. Stanisław Sierakowski
  28 maja
  godz. 13:30
  mgr Monika Książek

  Różnica tętniczo-żylna stężenia sfingozyno-1-fosforanu w wybranych łożyskach naczyniowych orzaz wpływ treningu na jego metabolizm we krwi.

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  dr hab. Marcin Baranowski

  16 kwietnia

  godz. 13:00

  lek. Sławomir Jakima

  Ocena czynników wpływających na efektywność leczenia związków nieskonsumowanych

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  prof. dr hab. Barbara Darewicz

  10 kwietnia

  godz. 12:00

  mgr inż. Magdalena Paczkowska-Abdulsalam

  Ocena transkryptomicznych regulacji w zespole metabolicznym (ang. Evaluation of transcriptomic regulations behind metabolic syndrome)
  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  prof. dr hab.
  Adam Krętowski

  6 marca

  godz.13:00

  lek. Maciej Południewski

  Ocena wpływu zahamowania funkcji płytek krwi, wybranych parametrów klinicznych i biochemicznych na reperfuzję mięśnia sercowego u chorych z zawałem serca leczonych inwazyjnie

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  prof. dr hab.

  Sławomir Dobrzycki

  22 lutego

  godz.12:00

  lek. Maciej Mitrosz

  Przyczyny i konsekwencje wczesnej trombocytopenii po zabiegach przezcewnikowego wszczepienia zastawki aortalnej

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  dr hab. Agnieszka Tycińska

  19 lutego

  godz.13:00

  mgr Karol Charkiewicz

  Profilowanie czynników angiogennych i sfingolipidów w osoczu kobiet z preeklampsją

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  prof. dr hab.

  Piotr Laudański

  5 stycznia

  godz. 12:00

  lek. Marta Michalczuk

  Analiza wzrokowych potencjałów wywołanych wzorcem u dzieci w wieku szkolnym z wywiadem wcześniactwa

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  prof. dr hab. Alina

  Bakunowicz-Łazarczyk

  8 grudnia

  godz. 12:00

  mgr Paulina

  Wawrzyniak

  Wpływ limfocytów T efektorowych typu 2, cytokin IL-4, IL-13 oraz deacetylazy histonów na integralność komórek nabłonka dolnych dróg oddechowych w astmie

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  prof. dr hab.

  Marcin Moniuszko

  15 listopada

  godz. 12:00

  mgr Joanna Moczydłowska

  Aktywność i stężenie metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej w płynie otrzewnowym w zależności od masy ciała u dzieci poddanych cholecystektomii

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  prof. dr hab.

  Wojciech Dębek

  10 listopada

  godz. 13:00

  lek. Bożenna Klonowska

  Ocena czynników ryzyka sercowo-naczyniowego u młodych pacjentów z cukrzycą typu 1 i współistniejącymi chorobami autoimmunizacyjnymi

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  prof. dr hab. Barbara

  Głowińska-Olszewska

  9 listopada

  godz. 12:00

  lek. Piotr Bobik

  Ocena analgezji pooperacyjnej i wczesnej aktywności fizycznej u pacjentów poddanych zabiegowi pierwotnej endoprotezoplastyki stawu kolanowego po zastosowaniu blokady nerwu udowego

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  dr hab. Andrzej Siemiątkowski

  8 listopada

  godz. 13:30

  lek. Tomasz Guszcz

  Ocena wartości diagnostycznej katepsyny B i D w osoczu krwi i moczu chorych na raka przejściowokomórkowego pęcherza moczowego

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  dr hab. Wiesława Roszkowska-Jakimiec

  27października

  godz. 14:00

  lek. Artur Goździewski Trwałe następstwa wysiękowego zapalenia ucha środkowego u dzieci leczonych drenażem wentylacyjnym dr hab. Bożena Skotnicka

  26 września

  godz. 13:00

  lek. Elzbieta Młodawska

  Czynniki wpływające na skuteczność kardiowersji elektrycznej, nawrót arytmii oraz występowanie utrwalonej postaci migotania przedsionków ze szczególnym uwzględnieniem funkcji nerek

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  dr hab. Anna

  Tomaszuk-Kazberuk

  26 wrzesnia

  godz. 12:00

  lek. Grzegorz Młynarczyk

  Metaloproteinazy macierzy pozakomórkowej w raku nerki

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  dr hab.

  Lech Romanowicz

  21 września

  godz. 12:00

  mgr Paweł Muszyński

  Znaczenie białka YKL-40 w patogenezie choroby Alzheimera

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  prof. dr hab.

  Barbara Mroczko

  14 września

  godz. 13:00

  mgr Przemysław Gosk Wpływ aferezy na ekspresję wybranych antygenów na ludzkich monocytach.

  prof. dr hab.

  Piotr Radziwon

  14 września

  godz. 12:00

  lek. Anna Dorota Rogowska

  Wpływ fal radiowych generowanych w systemach identyfikacji radiowej na jakość koncentratów płytek krwi

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  prof. dr hab.

  Piotr Radziwon

  1 września

  godz.12:00

  lek. Urszula Kołakowska

  Związek salusyny beta z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym u dzieci

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  prof. dr hab.

  Anna Wasilewska

  18 lipca

  godz. 12:00

  lek. Grzegorz Turek

  Skuteczność i bezpieczeństwo wewnątrznaczyniowej embolizacji tętniaków mózgu

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  prof. dr hab. Zenon Mariak

  10 lipca

  godz. 12:00

  mgr Dorota Boruszewska

  Udział kwasu lizofosfatydowego (LPA) w dojrzewaniu oocytów i rozwoju zarodków bydlęcych in vitro

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  dr hab. Izabela

  Wocławek-Potocka

  30 czerwca

  godz. 11:00

  lek. Łukasz Żukowski

  Rola polimorfizmu promotora genu syntazy aldosteronu w patogenezie nadciśnienia tętniczego u pacjentów z guzem nadnerczy

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  prof. dr hab.

  Janusz Myśliwiec

  26 czerwca

  godz. 11:00

  lek. Wojciech Laudański

  Ocena ekspresji mRNA kinaz PLK1 i PLK3 w operacyjnym niedrobnokomórkowym raku płuca

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  dr hab. Wiesława Niklińska

  20 czerwca

  godz. 13:00

  lek. Agnieszka Łebkowska

  Znaczenie hormonu anty-müllerowskiego w patogenezie zespołu policystycznych jajników u kobiet z cukrzycą typu 1

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  prof. dr hab.

  Irina Kowalska

  19 czerwca

  godz. 11:00

  lek. Paweł Łaskowski

  Ocena wpływu witaminy D₃ na częstość ostrych infekcji układu oddechowego u dzieci

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  prof. dr hab.

  Janusz Dzięcioł

  13 czerwca

  godz. 12:30

  mgr Małgorzata Czarniakowska-Bołtuć

  Czynniki uczestniczące w procesie przebudowy oskrzeli a proces zapalny u chorych na astmę

  prof. dr hab.

  Ziemowit Ziętkowski

  9 czerwca

  godz. 13:00

  mgr Dariusz Wojciech Mazurkiewicz

  Zaburzenia psychiczne u ofiar ataku na World Trade Center w dniu 11 września 2001 roku

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  prof. dr hab. Agata Szulc

  9 czerwca

  godz. 12:00

  lek. Katarzyna Simonienko

  Podwójna diagnoza - wpływ zażywania substancji psychoaktywnych na funkcje poznawcze, przebieg i obraz kliniczny schizofrenii

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  prof. dr hab. Agata Szulc

  8 czerwca

  godz. 13:00

  lek. Tomasz Stepek Ocena wpływu diety bogatotłuszczowej na espresję białek transportujących kwasy tłuszczowe (FAT/CD36 i FABPpm) oraz akumulację lipidów w kardiomiocytach

  prof. dr hab.

  Adrian Chabowski

  7 czerwca

  godz. 13:00

  lek. Kacper Toczyłowski Ekspresja adipokin w tkance tłuszczowej pacjentów z chorobą niedokrwienną serca w przebiegu otyłości i cukrzycy typu 2 dr hab. Marcin Baranowski

  31 maja

  godz. 11:00

  lek. Monika Łukasiewicz

  Bisfenol A (BPA) u ciężarnej i płodu a funkcja jądra noworodka męskiego

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  prof. dr hab.

  Sławomir Wołczyński

  22 maja

  godz. 11:00

  lek. Mateusz Łukaszyk

  Wybrane parametry układu krzepnięcia i fibrynolizy w nabytym obrzęku naczynioruchowym

  Publiczna obrona odbędzie się w Sali Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu przy ul. Szpitalnej 37

  prof. dr hab.

  Ziemowit Ziętkowski

  16 maja godz.11:00

  lek. Alicja

  Korneluk-Sadzyńska

  Lipokalina neutrofilowa związana z żelatynazą jako biomarker uszkodzenia nerek u pacjentów leczonych ambulatoryjnie

  prof. dr hab.

  Jacek Małyszko

  24 kwietnia

  godz. 13:00

  lek. Katarzyna Kakareko

  Wpływ nefrektomii na stężenie sklerostyny i wybrane wskaźniki metabolizmu kostnego

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  dr hab. Tomasz Hryszko

  7 kwietnia

  godz. 13:00

  lek. Marlena Waszkiewicz-Stojda

  Aspekty epidemiologiczne i kliniczne zakażeń rotawirusowych u dzieci hospitalizowanych w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpiatlu Klinicznym w Białymstoku w latach 2011-2013

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  dr hab. Artur Sulik

  29 marca

  godz. 13:00

  lek. wet. Jan Matczuk

  Profil lipidów w gruczołach ślinowych szczura w przebiegu insulinooporności indukowanej dietą bogatotłuszczową i cukrzycą typu I

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  prof. dr hab. Małgorzata Żendzian-Piotrowska

  28 marca

  godz.13:00

  lek. Marcin Witkowski

  Ocena wyników leczenia pacjentów terapią resynchronizującą serca z uwzględnieniem jakości życia

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  prof. dr hab.

  Włodzimierz Musiał

  23 marca

  godz. 12:00

  lek. Sebastian Żukowski Ocena skuteczności immunoterapii swoistej u pacjentów z alergicznym nieżytem nosa uczulonych na alergeny pyłków brzozy prof. dr hab. Anna Bodzenta- Łukaszyk

  21 marca

  godz. 12:00

  lek. dent.

  Irena Daniszewska

  Parametry stresu oksydacyjnego w tkance gruczołów ślinowych w przebiegu eksperymentalnej cukrzycy typu 1

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  dr hab.

  Anna Zalewska

  10 marca godz.13:00 lek. Anna Pryszczepko-Wawreszuk Analiza czynników ryzyka cukrzycy ciążowej u pacjentek leczonych
  w Poradni Diabetologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
  w latach 2004-2011.

  dr hab.

  Beata Telejko

  7 marca

  godz.13:00

  lek. Magdalena Olszewska

  Ocena efektów leczenia operacyjnego chorych z otyłością olbrzymią w zależności od modyfikacji techniki operacyjnej rękawowej resekcji żołądka

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  dr hab. Hady Razak Hady

  21 lutego

  godz.12:00

  lek. Urszula Chomańska Ocena ekspresji wybranych genów metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej i ich inhibitorów w nabłonku soczewki u chorych z zespołem pseudoeksfoliacji dr hab. Renata Zalewska

  14 lutego

  godz.12:00

  lek. dent.

  Paula Kostecka-Sochoń

  Wpływ soli kadmu i cynku na enzymatyczne i nieenzymatyczne mechanizmy stresu oksydacyjnego w śliniankach podjęzykowych szczura

  dr hab.

  Ewa Dąbrowska