• Ostatnia zmiana 06.11.2017 przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego

  Doktoraty

  Strona: 3 z 11

  Rok 2015

  Termin Autor Temat Promotor
  9 grudnia
  godz. 13:00
  mgr Ewa Grzegorczyk

  „Ocena   ekspresji  białek transportujących kwasy tłuszczowe w tkance tłuszczowej oraz osoczu u chorych z otyłością olbrzymią”

  prof. dr hab. Adrian Chabowski
  2 grudnia
  godz. 13:00
  lek. dent. Jerzy Sadowski „Ocena wybranych parametrów stanu jamy ustnej po podaniu klindamycyny u pacjentów operowanych z powodu wad szkieletowych twarzy” prof. dr hab. Halina Car
  2 grudnia
  godz. 12:00
  lek. Małgorzata Mojsak

  „Wpływ rekombinowanej ludzkiej tyreotropiny (rhTSH) na skuteczność leczenia radiojodem (I-131) w wolu guzkowym nietoksycznym”

  prof. dr hab. Franciszek Rogowski
  1 grudnia
  godz. 14:00
  lek. Konrad Nowak

  „Skuteczność i bezpieczeństwo zastosowania tirofibanu u pacjentów z zawałem serca leczonych inwazyjnie”

  prof. dr hab. Sławomir Dobrzycki
  1 grudnia
  godz. 13:00
  lek. dent. Wojciech Kondrat „Ocena funkcjonowania stawów skroniowo-żuchwowych przy pomocy analizy wibracyjnej BioJVA oraz urządzenia Cadiax Compact II w grupie osób w wieku 18-21 lat” dr hab. Teresa Sierpińska
  10 listopada
  godz. 13:00
  mgr Katarzyna Jakubowska

  „Kliniczna przydatność pomiarów stężeń HMGB-1 i TGF-beta  w BALF oraz surowicy  u chorych na  zaawansowanego raka płuca”

  dr hab. Wojciech Naumnik
  10 listopada
  godz. 12:00
  mgr inż. Piotr Sobaniec „Ocena skuteczności metody neurofeedback w terapii autyzmu dziecięcego” dr hab. Leszek Boćkowski
  9 listopada
  godz. 13:00
  lek. Renata Posmyk

  „Częstość występowania mutacji założycielskich w obrębie genu BRCA1w populacji kobiet chorych na raka piersi w województwie podlaskim”

  prof. dr hab. Maciej Jóźwik
  30 października godz. 12:00 lek. Małgorzata Szterling-Jaworowska „Czynnik wzrostu naskórka w osoczu i łuskach skórnych chorych na łuszczycę” prof. dr hab. Iwona Flisiak
  27 października godz. 13:00 lek. Monika Kłusek-Oksiuta

  „Rola chemeryny, waspiny i omentyny w patogenezie niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby u dzieci”

  prof. dr hab. Dariusz Lebensztejn
  20 października godz. 12:30 mgr Dorota Halicka

  „Analiza zależności pomiędzy zespołem zmęczenia i funkcjonowaniem poznawczym chorych na stwardnienie rozsiane”

  dr hab. Alina Kułakowska
  13 października godz. 13:30 mgr Agnieszka Mikłosz

  „Rola ceramidów w rozwoju insulinooporności indukowanej kwasempalmitynowym w komórkach mięśni szkieletowych”

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  prof. dr hab. Adrian Chabowski
  30 września
  godz. 13:00
  lek. Katarzyna Plewa

  „Odpływ żołądkowo-przełykowy w wieku rozwojowym.
  Analiza procesu diagnostycznego, objawów klinicznych i leczenia w okresie dziesięcioletnim (lata 2000-2010)”

  prof. dr hab. Maciej Kaczmarski

  29 września

  godz. 14:15

  mgr Toi Chu Dinh

  „Rola oddziaływań pomiędzy środowiskiem żywieniowym a genomem w powstawaniu otyłości indukowanej dietą podczas rozwoju osobniczego.

  The developmental regulation of diet-induced obesity in mice as a function of the nutritional environmen and genetic background”  

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  prof. Leslie Kozak

  29 września

  godz. 13:00

  lek. Danuta Sielicka

  „Ocena narządu wzroku u dzieci z wadą rozwojową w postaci szczeliny

   naczyniówkowo-siatkówkowej oka”

  prof. dr hab. Alina Bakunowicz-Łazarczyk

  22 września

  godz. 13:00

  mgr Magdalena Świderska

  „Cytokeratyna 18 jako nieinwazyjny wskaźnik aktywności oraz zaawansowania przewlekłego zapalenia wątroby typu B”
  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  dr hab. Jerzy Jaroszewicz

  10 września

  godz. 12:00

  lek. Marta Karpik

  „Analiza badań diagnostycznych i sposobów leczenia operacyjnego w ocenie ryzyka wznowy guza olbrzymiokomórkowego”

  prof. dr hab. Jan Skowroński

  30 czerwca

  godz. 11:00

  mgr Renata Borawska

  „Metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej (MMPs) oraz ich tkankowe inhibitory(TIMPs) u chorych na nowotwory ośrodkowego układu nerwowego"
  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  prof. dr hab. Barbara Mroczko

  26 czerwca

  godz. 13:00

  mgr Justyna Hryniewicka

  „Analiza polimorfizmów genetycznych związanych z powstaniem  insulinooporności w patogenezie cukrzycy ciążowej”

  prof. dr hab. Jacek Szamatowicz

  22 czerwca

  godz. 13:00

  lek. Jolanta Oleksiuk

  „Wybrane markery translokacji bakteryjnej oraz reakcji zapalnej w chorobie wywołanej przez HIV”
  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  dr hab. Anna Grzeszczuk

  22 czerwca

  godz. 12:00

  lek. Wojciech Karwowski

  „Wpływ 17β-estradiolu i  raloksyfenu  na  układ  OPG /RANK/RANKL  w hodowli komórek  śródbłonka”

  prof. dr hab. Beata Naumnik

  17 czerwca

  godz. 14:00

  lek. Ewa Łuksza

  „Znaczenie fenotypu i składu wybranych subpopulacji limfocytów T CD4+ krwi obwodowej w przewlekłej białaczce limfocytowej”
  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  dr hab. Marcin Moniuszko promotor pomocniczy:
  dr Łukasz Bołkun

  17 czerwca

  godz. 13:00

  mgr Ewa Kamińska

  „Charakterystyka grzybów potencjalnie chorobotwórczych w powietrzu samochodów klimatyzowanych i bez klimatyzacji”

  dr hab. Bożena Kiziewicz

  16 czerwca

  godz. 14:15

  lek. stom. Małgorzata Jaworska

   „Ocena wypełnień kanałów    korzeniowych    w  oparciu  o   metodę  mikrotomografii komputerowej”

  dr hab. Anna Kierklo

  16 czerwca

  godz. 12:00

  lek. Marcin Juchimiuk „Ocena stężenia cynku, selenu i miedzi w surowicy u chorych na raka żołądka” prof. dr hab. Bogusław Kędra

  15 czerwca

  godz. 12:00

  lek. stom. Ewa Chorzewska „Ocena wpływu programu profilaktyki próchnicy na zdrowie jamy ustnej dzieci z wybranych przedszkoli miasta Białegostoku” dr hab. Grażyna Marczuk-Kolada
  29 maja
  godz. 13:00
  lek. Joanna Tarasiuk

  ,,Ocena stężenia GC-globuliny w płynie mózgowo-rdzeniowym i surowicy w wybranych chorobach ośrodkowego układu nerwowego”

  dr hab. Alina Kułakowska
  19 maja
  godz. 12:00
  lek. Agnieszka Tołwińska

  „Analiza profilu ekspresji mikroRNA w endometrium eutopowym u kobiet
  z endometriozą”

  dr hab. Piotr Laudański
  13 maja
  godz. 13:30
  lek. Violetta Bułhak-Kozioł

  „Ocena występowania zakażenia Chlamydia trachomatis u kobiet w wybranych stanach patologicznych szyjki macicy na terenie województwa podlaskiego”

  prof. dr hab. Bożena Zdrodowska-Stefanow
  12 maja
  godz. 13:00
  lek. dent. Julita Szulimowska

  „Antyoksydanty i egzoglikozydazy lizosomalne gruczołów ślinowych w przebiegu eksperymentalnie indukowanej insulinooporności”

  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  dr hab. Anna Zalewska promotor pomocniczy:
  dr Małgorzata Knaś
  5 maja
  godz. 13:00
  lek. Aneta Konopka

  „Metaloproteinaza 9 (MMP-9) i tkankowy inhibitor metaloproteinaz (TIMP-1) w raku krtani”

  prof. dr hab. Ewa Olszewska

  14 kwietnia

  godz. 13:00

  lek. Paweł Penza

  „Ocena stężenia białka HMGB1 oraz receptorów TLR2 w surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym u chorych z kleszczowym zapaleniem mózgu i z neuroboreliozą”

  prof. dr hab. Joanna Zajkowska
  23 marca
  godz. 13:00
  lek. Renata Roszkowska

  „Wpływ karmienia piersią na parametry rozwoju fizycznego oraz wybrane wskaźniki uszkodzenia śródbłonka naczyniowego u dzieci”

  Streszczenie wraz z recenzjami dostępne jest na stronie:
  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  prof. dr hab. Anna Wasilewska
  promotor pomocniczy:
  dr Katarzyna Taranta-Janusz
  18 marca
  godz. 13:00
  mgr Karolina Konstantynowicz-Nowicka „Udział szlaku sfingolipidowego w indukcji insulinooporności hepatocytów” prof. dr hab. Adrian Chabowski
  17 marca
  godz. 13:00
  lek. Anna Trzos „Mutacje HBV w trakcie terapii analogami nukleozydowymi lub nukleotydowymi chorych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby
  typu B”
  prof. dr hab. Tadeusz Wojciech Łapiński
  20 lutego godz.12:00 mgr Adrian Waszkiewicz „Wybrane aspekty radzenia sobie ze stresem u osób ze schizofrenią”
  Streszczenie wraz z recenzjami dostępne jest na stronie:
  http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem
  prof. dr hab. Agata Szulc
  9 stycznia
  godz.12:00
  lek. Elżbieta Markowska „Pojedyncze widzenie obuoczne po leczeniu operacyjnym zeza u dzieci w grupie wiekowej 2 – 4 lata” prof. dr hab. Alina Bakunowicz-Łazarczyk