• Ostatnia zmiana 01.02.2018 przez Zakład Fizjologii

  Kierownik

   

   

   

  Prof. zw. dr hab. Adrian Chabowski

   

   

   

  Doświadczenie zawodowe

  • 1998 -- Dyplom Lekarza
  • 1999 -- Prawo wykonywania zawodu lekarza medycyny
  • 2001 -- Stopień naukowy doktora nauk medycznych
  • 2007 -- Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych
  • 2011 -- Tytuł profesora nauk medycznych

   

  Członkostwo w organizacjach zawodowych

  • Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego
  • Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

   

  Stypendia i wizyty studyjne

  • 2001- 2004 -- Stypendium naukowe; Departament of Kinesiology, University of Waterloo, Ontario, Canada oraz w Department of Human Biology and Nutritional Sciences, University of Guelph, Ontario, Canada
  • 2009 -- Stypendium naukowe: Maastricht University, The Nederlands
  • 2010 (2 tyg.) -- Staż naukowy w Cardiovascular Research Institute Maastricht
  • 2011 (2 tyg.) -- Wizyta studyjna w ramach projektu "Wyższa Jakość Kształcenia" w German Diabetes Center, Dusseldorf, Germany
  • 2014 (1 tydz.) -- Szkolenie w ramach programu ERASMUS w Clinical Communication Office, School of Clinical Medicine, University of Cambridge, United Kingdom
  • 2017 (1 tydz.) -- Szkolenie w ramach programu ERASMUS w Zirkonzahn GmbH, Gais, Włochy

   

  Osiągnięcia i nagrody naukowe

  • 2008 -- Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek habilitacyjny
  • 2008, 2010, 2012 -- Indywidualne Nagrody Naukowe Ministra Zdrowia
  • 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 -- Nagrody naukowe JM Rektora UMB
  • 2013 -- Nagroda dydaktyczna JM Rektora UMB

   

  Doświadczenie orgnizacyjne

  • 2008 - 2012 r. -- Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
  • 2011 -- Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej UMB
  • 2012 -- Kierownik Zakładu Fizjologii
  • 2012 -- Prorektor ds. Studenckich