• Folder Wydziału Farmaceutycznego. Budynek Euregionalnego Centrum Farmacji oraz pracownik Wydziału Farmaceutycznego analizujący skład leku.