• Ważne Informacje dla kandydatów na studia. Pałac Branickich główna brama
 • Treść niedostępna...

  powrót
  Ostatnia zmiana 07.11.2019 przez Administrator UMB

  Ważne Informacje dla kandydatów na studia


  Ważne informacje dla kandydatów na studia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku


  Złożenie dokumentów

  Listy rankingowe publikowane są na stronie listyrankingowe.umb.edu.pl Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami, gdyż zmiany na listach pojawiać się mogą do 27 września 2019r.,
  a w wyjątkowych sytuacjach po tym terminie - do ostatecznego zakończenia rekrutacji.

  Złożenie dokumentów na jeden kierunek studiów nie oznacza rezygnacji z ubiegania się o przyjęcie na pozostałe kierunki (w przypadku, gdy kandydat zdaje na kilka kierunków studiów jednocześnie). Nie dotyczy to sytuacji, kiedy kandydat złożył wcześniej rezygnację z kierunku studiów lub nie złożył dokumentów w terminie.


  Rezygnacja z kierunku całkowita lub rezygnacja z jednego i zmiana na drugi

  Rezygnacja z kierunku lub rezygnacja z jednego kierunku i przeniesienie dokumentów na drugi jest możliwa w następujący sposób:

  1. osobiste złożenie rezygnacji w Biurze Promocji i Rekrutacji (wymagany dokument tożsamości!)
  lub

  2. skorzystanie z opcji "Rezygnacja ze studiów" dostępnej na koncie rekrutacyjnym w IRK. Kandydat wskazuje powód rezygnacji oraz sposób odbioru dokumentów:
  - odbiór osobisty,
  - przez osobę trzecią,
  - wysyłka pocztą.

  Taka sama procedura przy rezygnacji z jednego kierunku (wynikającej z zakwalifikowania sie na inny kierunek) i zamianie na inny (uwaga: przy składaniu rezygnacji należy dopisać oświadczenie o dostarczeniu dokumentów na drugi kierunek w wymaganym terminie, a tak złożoną rezygnację należy potwierdzić linkiem wysłanym na e-maila!).


  Ważne telefony

  Biuro Promocji i Rekrutacji – tel. +48 85 748 54 73
  Po rozpoczęciu zajęć:

  Lekarski tel. +48 85 748 54 75, +48 85 748 54 80

  Lekarsko-Dentystyczny tel. +48 85 748 54 79

  Techniki Dentystyczne tel. +48 85 748 54 29

  Analityka Medyczna tel. +48 85 748 58 43

  Farmacja tel. +48 85 748 54 19

  Kosmetologia tel. +48 85 748 54 32

  Biostatystyka tel. +48 85 686 50 02

  Dietetyka tel. +48 85 686 50 06

  Elektroradiologia tel. +48 85 686 50 06

  Fizjoterapia tel. +48 85 748 54 95

  Logopedia z Fonoaudiologią tel. +48 85 748 54 93

  Pielęgniarstwo tel. +48 85 748 54 94

  Położnictwo tel. +48 85 748 54 93

  Ratownictwo Medyczne tel. +48 85 748 54 93

  Zdrowie Publiczne tel. +48 85 686 50 06


  Ważne informacje dla podejmujących studia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku


  Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych

  Rok akademicki rozpoczyna się 1 października 2019r.

   

  Plan zajęć i podział na grupy

  Plan zajęć i podział na grupy zostanie opublikowany przed rozpoczęciem zajęć. Informacje o planie będą zamieszczone na stronie właściwego wydziału, przy wybranym kierunku – w zakładce Informacje dla studentów i/lub w dziekanacie.

  W ostatnim tygodniu września opublikowane zostaną również terminy zjazdów i plan zajęć na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia.


  Legitymacja studencka

  Prosimy o niedokonywanie opłat za legitymację na rachunki bankowe przeznaczone do opłat rekrutacyjnych! Wszyscy przyjęci na studia kandydaci otrzymają nowy rachunek bankowy. Informacja o nadaniu nowego rachunku (do opłat za legitymacje i czesne) zostanie przesłana mailowo ok. połowy września.

  Odbiór legitymacji w dziekanacie, po okazaniu dowodu wpłaty nie wcześniej niż po rozpoczęciu zajęć.
  Terminy odbioru opublikuje właściwy dla kierunku studiów dziekanat.

  Wysokość opłat za legitymację wynosi: 22 zł.

  Uwaga: studenci kontynuujący studia II stopnia w UMB, którzy zaznaczyli w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, że nie chcą nowej legitymacji nie wnoszą opłaty. Aktualnie posiadane legitymacje będą przedłużane na dotychczasowych zasadach.


  Szkolenie biblioteczne odbędzie się zgodnie z poniższą tabelą.


  Domy studenckie

  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie UMB w zakładce Studenci/Domy studenta

   

  Dom Studenta nr 1

  ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok, e-mail: ds1@umb.edu.pl, tel. +48 85 748 57 99

  Dom Studenta nr 2

  ul. Waszyngtona 23, 15-304 Białystok, e-mail: ds2@umb.edu.pl, tel. +48 85 742 05 49


  Stypendia

  Informacje na stronie UMB w zakładce Studenci/Stypendia

  W przypadku pytań i wątpliwości jednostką właściwą do udzielania informacji na temat stypendiów jest:

  Dział Spraw Studenckich

  ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, Pałac Branickich

  tel. +48 85 748 54 27, e-mail: dss@umb.edu.pl


  Plan kampusu

  Plan kampusu dostępny na stronie: http://www.umb.edu.pl/plan_kampusu


  Biuro Promocji i Rekrutacji

  czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

  ul. Jana Kilińskiego 1 (lewe skrzydło Pałacu Branickich)

  15-089 Białystok

  tel. 85 748 54 73, 85 748 54 72

  e-mail: brip@umb.edu.pl