• Ważne Informacje dla kandydatów na studia. Pałac Branickich główna brama
 • Treść niedostępna...

  powrót
  Ostatnia zmiana 25.10.2018 przez Administrator UMB

  Ważne Informacje dla kandydatów na studia

   

  Ważne informacje dla kandydatów na studia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku


  Złożenie dokumentów

  Listy rankingowe publikowane są na stronie listyrankingowe.umb.edu.pl Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami, gdyż zmiany na listach pojawiać się mogą do 27 września 2018r.,
  a w wyjątkowych sytuacjach po tym terminie - do ostatecznego zakończenia rekrutacji.

  Złożenie dokumentów na jeden kierunek studiów nie oznacza rezygnacji z ubiegania się o przyjęcie na pozostałe kierunki (w przypadku, gdy kandydat zdaje na kilka kierunków studiów jednocześnie). Nie dotyczy to sytuacji, kiedy kandydat złożył wcześniej rezygnację z kierunku studiów lub nie złożył dokumentów w terminie.


  Rezygnacja z kierunku całkowita lub rezygnacja z jednego i zmiana na drugi

  Rezygnacja z kierunku lub rezygnacja z jednego kierunku i zmiana na drugi jest możliwa w następujący sposób:

  1. osobiste złożenie rezygnacji w Biurze Promocji i Rekrutacji. Przy rezygnacji lub zamianie na inny kierunek kandydat musi mieć ze sobą dowód osobisty i dokumenty wymagane na tym kierunku
  2. skorzystanie z opcji "rezygnacja ze studiów" dostępnej na koncie rekrutacyjnym. Kandydat wskazuje powód rezygnacji oraz sposób odbioru dokumentów (odbiór osobisty, przez osobę trzecią lub wysyłka pocztą). Ta sama procedura przy rezygnacji z jednego kierunku i zamianie na inny (brakujące dokumenty należy dostarczyć w wymaganym terminie). Tak złożoną rezygnację należy potwierdzić linkiem wysłanym na e-maila.

  Ważne telefony

  Biuro Promocji i Rekrutacji – tel. +48 85 748 54 73

  Po rozpoczęciu zajęć:

  Lekarski tel. +48 85 748 54 75, +48 85 748 54 80

  Lekarsko-Dentystyczny tel. +48 85 748 54 79

  Techniki Dentystyczne tel. +48 85 748 54 29

  Analityka Medyczna tel. +48 85 748 58 43

  Farmacja tel. +48 85 748 54 19

  Kosmetologia tel. +48 85 748 54 32

  Biostatystyka tel. +48 85 686 50 02

  Dietetyka tel. +48 85 686 50 06

  Elektroradiologia tel. +48 85 686 50 06

  Fizjoterapia tel. +48 85 748 54 95

  Logopedia z Fonoaudiologią tel. +48 85 748 54 93

  Pielęgniarstwo tel. +48 85 748 54 94

  Położnictwo tel. +48 85 748 54 93

  Ratownictwo Medyczne tel. +48 85 748 54 93

  Zdrowie Publiczne tel. +48 85 686 50 06

   

   

  Ważne informacje dla podejmujących studia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

   

  Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych

  Rok akademicki rozpoczyna się 1 października 2018r.

  Plan zajęć i podział na grupy zostanie opublikowany przed rozpoczęciem zajęć. Informacje o planie będą zamieszczone na stronie właściwego wydziału, przy wybranym kierunku – w zakładce Informacje dla studentów i/lub w dziekanacie.

  W ostatnim tygodniu września opublikowane zostaną również terminy zjazdów i plan zajęć na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia.


   

  Legitymacja studencka

  Prosimy o niedokonywanie opłat za legitymację na rachunki bankowe do opłat rekrutacyjnych! Wszyscy przyjęci na studia kandydaci otrzymają nowy rachunek bankowy. Informacja o nadaniu nowego rachunku zostanie przesłana mailowo (po 10 września).

  Odbiór legitymacji w dziekanacie, po okazaniu dowodu wpłaty nie wcześniej niż po rozpoczęciu zajęć.
  Terminy odbioru opublikuje właściwy dla kierunku studiów dziekanat.

  Wysokość opłat za legitymację wynosi: 17 zł.

  Studenci kontynuujący studia II stopnia w UMB, którzy zaznaczyli w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, że nie chcą nowej legitymacji nie wnoszą opłaty. Aktualnie posiadane legitymacje będą przedłużane na dotychczasowych zasadach.


   

  Umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne

  Studenci studiów stacjonarnych będą podpisywali umowę we właściwym dla kierunku studiów dziekanacie.

  Studenci studiów niestacjonarnych otrzymają umowę przy składaniu dokumentów w Biurze Rekrutacji.

   

  Ze wzorami umów można zapoznać się na stronie UMB w zakładce Rekrutacja/Wzory umów ze studentami.


   

  Ubezpieczenie

  Ubezpieczenie NWW i OC można opłacać od 1 października do 30 listopada w Dziale Spraw Studenckich,
  w pokoju 26.


   

  Szkolenie biblioteczne odbędzie się zgodnie z poniższą tabelą.

   


  Domy studenckie

  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie UMB w zakładce Studenci/Domy studenta

   

   

  Dom Studenta nr 1

  ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok

  e-mail: ds1@umb.edu.pl

  tel. +48 85 748 57 99

  Dom Studenta nr 2

  ul. Waszyngtona 23, 15-267 Białystok

  e-mail: ds2@umb.edu.pl

  tel. +48 85 742 05 49

   

   


   

   

  Stypendia

  - Fundusz Stypendialny UMB dla studentów I roku (informacje o stypendium na stronie UMB w zakładce Rekrutacja/Fundusz stypendialny UMB dla najlepszych)

  - Stypendium socjalne i/lub stypendium rektora dla najlepszych studentów (informacje na stronie UMB w zakładce Studenci/Stypendia)

  W przypadku pytań i wątpliwości jednostką właściwą do udzielania informacji na wyżej wymienione tematy jest:

  Dział Spraw Studenckich

  ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, Pałac Branickich (parter, pok.25-27)

  tel. +48 85 748 54 27 (pokój 26), e-mail: dss@umb.edu.pl

   

   

  Plan zajęć i podział na grupy zostanie opublikowany przed rozpoczęciem zajęć. Aktualne informacje będą zamieszczone na stronie:

  • Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania W Języku Angielskim

  Kierunek Lekarski: http://www.umb.edu.pl/wl/kierunek-lekarski/informacje_dla_studentow

  Kierunek Lekarsko-dentystyczny: http://www.umb.edu.pl/index.php?s=177

  Kierunek Techniki Dentystyczne: http://www.umb.edu.pl/index.php?s=187

  • Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

  Analityka Medyczna: http://www.umb.edu.pl/wf/analityka-medyczna/informacje_dla_studentow

  Farmacja: http://www.umb.edu.pl/wf/farmacja/informacje_dla_studentow

  Kosmetologia I stopnia: http://www.umb.edu.pl/s,5375/Studia_I_stopnia

  Kosmetologia II stopnia: http://www.umb.edu.pl/s,5374/Studia_II_stopnia

  • Wydział Nauk o Zdrowiu

  Dietetyka http://www.umb.edu.pl/wnoz/dietetyka/informacje/rozklady_zajec

  Elektroradiologia http://www.umb.edu.pl/index.php?s=8452

  Fizjoterapia http://www.umb.edu.pl/wnoz/fizjoterapia/informacje/rozklady

  Logopedia z Fonoaudiologią http://www.umb.edu.pl/wnoz/logopedia/rozklady

  Pielęgniarstwo http://www.umb.edu.pl/wnoz/pielegniarstwo/informacje

  Położnictwo http://www.umb.edu.pl/wnoz/poloznictwo

  Ratownictwo Medyczne http://www.umb.edu.pl/wnoz/ratownictwo/informacje/rozklady

  Zdrowie Publiczne http://www.umb.edu.pl/wnoz/zdrowie_publiczne/informacje/rozklady

   


   

  Plan kampusu

  Plan kampusu dostępny na stronie: http://www.umb.edu.pl/plan_kampusu


  Biuro Promocji i Rekrutacji

  czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

  ul. Jana Kilińskiego 1 (lewe skrzydło Pałacu Branickich)

  15-089 Białystok

  tel. 85 7485473, fax 85 7485472

  e-mail: brip@umb.edu.pl