• Ogłoszenia

  Zaproszenie na warsztaty pt. "Przygotuj grant indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie w ramach programu H2020". - 10.06.2019 r.

  05.06.2019 10:41
  Autor: Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

  Szanowni Państwo!

   

  Nadarza się doskonała okazja, by "ściągnąć" do współpracy naukowców z zagranicy, być może z grup już z nami współpracujących. Zachęcam Państwa do zaproponowania naukowcom z zagranicy unikatowej możliwości prowadzenia badań na UMB w ramach stypendium Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA). W związku z powyższym zapraszam Państwa na warsztaty pt.: "Przygotuj grant indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie w ramach programu H2020", które odbędą się w najbliższy poniedziałek, 10 czerwca 2019 r. w godzinach 10-14:00 w Sali Senatu UMB. Spotkanie jest współorganizowane przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Białystok przy współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych.

   

  Individual Fellowships MSCA (IF MSCA) mają na celu zachęcenie europejskich naukowców do pozostania w Europie, wzmocnienie potencjału ludzkiego, przyciąganie badaczy z całego świata czy zainteresowanie młodych ludzi karierą naukową. Prestiżowe stypendia Marii Skłodowskiej-Curie zachęcają do mobilności, kluczowej dla rozwoju kariery naukowej i mającej duże znaczenie w transferowaniu wiedzy między państwami poprzez realizację indywidualnych projektów badawczych oraz poszerzanie i rozwijanie kompetencji badawczych i pozanaukowych w europejskich instytucjach akademickich oraz organizacjach z szeroko pojętego sektora pozaakademickiego.

   

  Spotkanie skierowane jest do doświadczonych naukowców, głównie potencjalnych opiekunów naukowych stypendystów Marii Skłodowskiej-Curie, którzy będą ubiegać się o realizację grantu na UMB. Komisja Europejska finansuje m.in. koszty wynagrodzeń naukowca, koszty prowadzenia badań oraz koszty zarządzania/koszty pośrednie.

   

  Naukowcy z zagranicy ubiegający się o grant IF MSCA muszą posiadać stopień doktora lub wykazać się przynajmniej 4-letnim doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych w momencie zamknięcia konkursu (11 września 2019 r.), mogą pochodzić z dowolnego kraju świata, ale muszą spełniać kryterium mobilności, czyli mogą realizować grant w kraju instytucji przyjmującej (np. w Polsce), w którym nie przebywali dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat (lub nie dłużej niż 3 lata w ciągu 5 lat, w zależności od konkursu) przed 11.09.2019.

   

  Celem spotkania jest wskazanie uczestnikom: jak powinien wyglądać wniosek o grant, na co zwrócić szczególną uwagę pisząc wniosek, jakie są zasady finansowania oraz w jaki sposób przygotować ofertę dla naukowca. Spotkanie poprowadzi Pan Adam Głuszuk ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

  Dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie:

  http://rpkbialystok.pb.edu.pl/119-szkolenia/szkolenia-aktualne/1112-przygotuj-grant-indywidualny-marii-sklodowskiej-curie-w-ramach-programu-h2020

   

  Wsparcia w przygotowaniu wniosku o grant IF MSCA udzieli Państwu Dział Nauki.

   

  Serdecznie zachęcam Państwa do udziału w warsztatach.

   

  Z poważaniem

   

  Marcin Moniuszko

  Prorektor ds. nauki

   

  Powrót