• Ogłoszenia

  Nagroda Naukowa Polskiej Akademii Nauk

  05.06.2019 14:36
  Autor: Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Polska Akademia Nauk - Oddział w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie informuje o rozpoczęciu naboru wniosków do III edycji Nagrody Naukowej.

   

  Nagroda ustanowiona została decyzją Prezesa Polskiej Akademii Nauk w celu promowania wybitnych prac naukowych oraz wyróżnienia reprezentantów środowisk naukowych województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego mogących poszczycić się istotnym dorobkiem.

   

  Nagroda ma charakter indywidualny i honoruje wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki z okresu trzech lat poprzedzających rok ogłoszenia danej edycji. Może być przyznana m. in. za cykl publikacji, monografię bądź wdrożenie patentu.

   

  Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania Nagrody oraz dokumenty wymagane przy zgłoszeniu kandydata zostały zamieszczone na stronie internetowej Oddziału: www.olsztyn.pan.pl  → Nagroda Naukowa Oddziału

   

  Termin składania wniosków upływa dnia 30 czerwca 2019 r.

   

  W związku z faktem, że wnioski o nagrodę naukową powinny zostać przedstawione na Radzie Wydziału, należy je złożyć najpóźniej do 17 czerwca 2019 r. w Dziale Nauki.

  W razie pytań proszę o kontakt z Panią Mariolą Maciejak (e-mail: mariola.maciejak@umb.edu.pl , tel.: 85 686 5229).

  Powrót