• Ogłoszenia

  Nowe konkursy NCN (OPUS 18, SONATA 15, PRELUDIUM 18, PRELUDIUM BIS 1, MINIATURA 3, GRIEG, MOZART)

  19.09.2019 14:08
  Autor: Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

  Narodowe Centrum Nauki ogłosiło dobrze Państwu znane konkursy na projekty badawcze w ramach badań podstawowych: OPUS, SONATA i PRELUDIUM oraz nowy konkurs PRELUDIUM BIS na projekty realizowane przez doktorantów, organizowany we współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA).

   

  PRELUDIUM BIS jest pierwszym wspólnym konkursem NCN i NAWA, który jest skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Jego cel to wsparcie kształcenia doktorantów poprzez finansowanie stypendiów i projektów badawczych, realizowanych przez młodych naukowców w ramach rozpraw doktorskich, a także trwających od 3 do 6 miesięcy staży zagranicznych, mających za zadanie wspierać mobilność badaczy.

   

  Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF (https://osf.opi.org.pl) do 16 grudnia 2019 r.

   

  W celu ustalenia szczegółów związanych ze składaniem wniosku niezbędny jest kontakt z Działem Nauki UMB przed 2 grudnia 2019 r.

   

  W sprawie konkursu OPUS 18 proszę o kontakt z:

  Panią Ewą Andruszkiewicz (e-mail: ewa.andruszkiewicz@umb.edu.pl, tel. 85 686 5118).

  Panią Anetą Moćkun (e-mail: aneta.mockun@umb.edu.pl, tel. 85 686 5228)

   

  W sprawie konkursu SONATA 15 proszę o kontakt z:

  Panią Anetą Moćkun (e-mail: aneta.mockun@umb.edu.pl, tel. 85 686 5228)

  Panią Mariolą Maciejak (e-mail: mariola.maciejak@umb.edu.pl, tel. 85 686 5229)

   

  W sprawie konkursu PRELUDIUM 18 proszę o kontakt z:

  Panią Mariolą Maciejak (e-mail: mariola.maciejak@umb.edu.pl, tel. 85 686 5229)

  Panią Magdaleną Bogdan (e-mail: magdalena.bogdan@umb.edu.pl, tel. 85 748 5655)

  Panią Anetą Moćkun (e-mail: aneta.mockun@umb.edu.pl, tel. 85 686 5228)

   

  W sprawie konkursu PRELUDIUM BIS 1 proszę o kontakt z:

  Panią Ewą Andruszkiewicz (e-mail: ewa.andruszkiewicz@umb.edu.pl, tel. 85 686 5118)

  Panią Mariolą Maciejak (e-mail: mariola.maciejak@umb.edu.pl, tel. 85 686 5229)

  Panią Magdaleną Bogdan (e-mail: magdalena.bogdan@umb.edu.pl, tel. 85 748 5655)

   

  Przypominam również o trwającym naborze w ramach poniższych konkursów:

  MINIATURA 3 – konkurs na pojedyncze działanie naukowe służące realizacji badań podstawowych. Nabór wniosków do 30 września 2019 r.

  Osoby do kontaktu:

  Pani Mariola Maciejak (e-mail: mariola.maciejak@umb.edu.pl, tel. 85 686 5229)

  Pani Magdalena Bogdan (e-mail: magdalena.bogdan@umb.edu.pl, tel. 85 748 5655)

   

  GRIEG - konkurs na wspólne polsko-norweskie projekty badawcze realizowane we wszystkich dziedzinach nauk (wg paneli NCN), ze szczególnym uwzględnieniem badań polarnych i badań z zakresu nauk społecznych. Nabór wniosków do 28 października  2019 r.

  Osoby do kontaktu:

  Pani Ewa Andruszkiewicz (e-mail: ewa.andruszkiewicz@umb.edu.pl, tel. 85 686 5118)

  Pani Anna Łabieniec - Matusiewicz (e-mail: anna.labieniec-matusiewicz@umb.edu.pl, tel. 85 748 55 14)

   

  MOZART- międzynarodowy konkurs dwustronny MOZART na polsko-austriackie projekty badawcze. Konkurs MOZART jest organizowany w trybie naboru ciągłego. Informacja o zakończeniu naboru wniosków zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej NCN oraz w systemie ZSUN/OSF, nie później niż 3 miesiące przed terminem zakończenia naboru wniosków.

  W sprawie konkursu proszę o kontakt z Panią Marią Szlachtą (e-mail: maria.szlachta@umb.edu.pl, tel. 85 686 5116.

   

  Szczegółowe informacje o aktualnie otwartych konkursach znajdziecie Państwo na tronie NCN https://www.ncn.gov.pl/ (Aktualnie otwarte konkursy) oraz na stronie UMB w zakładce Nauka – Ogłoszenia. https://www.umb.edu.pl/komunikaty_nauka

   

  Uprzejmie zapraszam Państwa do składania wniosków na wskazane powyżej konkursy.

  Powrót