• Ogłoszenia

  Październikowe spotkanie z doktorantami ImPRESS

  21.11.2019 13:52
  Autor: Dział Rozwoju i Ewaluacji

   

  31.10.2019 r. w Sali Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odbyło się kolejne, comiesięczne spotkanie doktorantów zatrudnionych w projekcie ImPRESS "Międzynarodowe, interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki. Szkolenia w zakresie badań opartych na technologiach wielkoskalowych i biostatystyce oraz wsparcie kariery młodych naukowców poprzez mobilność międzynarodową i międzysektorową". Kierownik projektu Prof. dr hab. Marcin Moniuszko wraz z Prodziekan Kolegium Nauk Medycznych dr hab. Anną Moniuszko-Malinowską przedstawili i omówili najważniejsze kwestie związane ze stypendiami przysługującymi doktorantom w tym roku. Ponadto, osoby uczestniczące w spotkaniu otrzymały instrukcję wypełniania ankiety dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz informacje na temat innych bieżących spraw na uczelni, takich jak zbliżające się szkolenie BHP. Comiesięczne spotkania stanowią okazję do dyskusji z osobami uczestniczącymi w projekcie, podzielenia się doświadczeniami w gronie doktorantów jak i przekazywania bieżących informacji.

   

  15 początkujących naukowców z całego świata odbywa studia doktoranckie i pracuje na uczelni w ramach projektu ImPRESS, "International Interdisciplinary PhD studies in Biomedical Research and Biostatistics. Supporting the career and training in omic-based research and biostatistics by inter-national and - sectoral mobility", współfinansowanego z Komisji Europejskiej, w konkursie COFUND, Akcjach Marii Skłodowskiej-Curie z Programu Ramowego Horyzont 2020 oraz z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt potrwa 5 lat, skończy się w 2023. Doktoranci zatrudnieni są w różnych jednostkach UMB - Centrum Badań Klinicznych, Zakładzie Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych, Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji, Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Samodzielnej Pracowni Analizy Leków, Zakładzie Biologii Medycznej, Zakładzie Diagnostyki Chorób Neurozwyrodnieniowych, Zakładzie Chemii Leków, Samodzielnej Pracowni Technik Mikrobiologicznych i Nanobiomedycznych i Zakładzie Klinicznej Biologii Molekularnej. Opiekunami naukowymi doktorantów są pracownicy naukowi, wybitni specjaliści z UMB. Więcej informacji o początkujących naukowcach i ich projektach można znaleźć na stronie internetowej projektu: https://www.umb.edu.pl/en/s,19252/MSCA_Fellows

  Powrót