• Ogłoszenia

  Grudniowe spotkanie opiekunów doktorantów ImPRESS

  20.12.2019 17:06
  Autor: Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

  19 grudnia 2019 opiekunowie naukowi i pomocniczy doktorantów Międzynarodowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich ImPRESS wzięli udział w spotkaniu z Kierownikiem Projektu, prof. Marcinem Moniuszko oraz Kierownikiem Studiów Doktoranckich, dr hab. Anną Moniuszko-Malinowską. Opiekunowie podzielili się refleksjami dotyczącymi uczestnictwa w projekcie ImPRESS, a kadra zarządzająca i administracja ImPRESS przedstawiła informacje dotyczące realizacji projektu, jak i aktualności dotyczące wizyty śródokresowej Project Officera z Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych Komisji Europejskiej która odbędzie się na UMB już 23 stycznia 2020.

   

  15 początkujących naukowców z całego świata odbywa studia doktoranckie i pracuje na uczelni w ramach projektu ImPRESS, "International Interdisciplinary PhD studies in Biomedical Research and Biostatistics. Supporting the career and training in omic-based research and biostatistics by inter-national and - sectoral mobility", współfinansowanego z Komisji Europejskiej, w konkursie COFUND, Akcjach Marii Skłodowskiej-Curie z Programu Ramowego Horyzont 2020 oraz z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt potrwa 5 lat, skończy się w 2023. Doktoranci zatrudnieni są w różnych jednostkach UMB - Centrum Badań Klinicznych, Zakładzie Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych, Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji, Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Samodzielnej Pracowni Analizy Leków, Zakładzie Biologii Medycznej, Zakładzie Diagnostyki Chorób Neurozwyrodnieniowych, Zakładzie Chemii Leków, Samodzielnej Pracowni Technik Mikrobiologicznych i Nanobiomedycznych i Zakładzie Klinicznej Biologii Molekularnej. Opiekunami naukowymi doktorantów są pracownicy naukowi, wybitni specjaliści z UMB. Więcej informacji o początkujących naukowcach i ich projektach można znaleźć na stronie internetowej projektu: https://www.umb.edu.pl/en/s,19252/MSCA_Fellows

  Powrót