• Ogłoszenia

  Przedsięwzięcie „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19”

  11.05.2020 11:13
  Autor: Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19”. Przedsięwzięcie zakłada finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych m.in. przez konsorcja szpitali jednoimiennych i jednostek naukowych (maksymalnie 2 podmioty).

  Głównym celem Przedsięwzięcia jest wdrożenie metod prewencji rozprzestrzeniania się zakażenia lub zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 będącej przyczyną ogłoszenia stanu epidemii. Ponadto Przedsięwzięcie ma na celu:

  • Opracowanie terapii lekowych i nielekowych dedykowanych COVID-19 oraz schematów leczniczych i procedur medycznych;
  • Opracowanie nowych rozwiązań i technologii w zakresie ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz diagnostyki COVID-19;
  • Stworzenie odpowiednich narzędzi informatycznych do zbierania danych epidemiologicznych i terapeutycznych.

  Alokacja przeznaczona na realizację projektów finansowanych w ramach Przedsięwzięcia wynosi 100 mln zł.

  Intensywność wsparcia to 100% kosztów kwalifikowalnych.

  Maksymalny okres realizacji projektu to 12 miesięcy, przy czym realizacja projektu może rozpocząć się najwcześniej 14 marca 2020 roku, a najpóźniej 31 lipca 2020 roku.
  Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie do 31 maja 2020 roku.

   

  Więcej informacji na stronie NCBR: https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/przedsiewziecie-wsparcie-szpitali-jednoimiennych-w-walce-z-rozprzestrzenianiem-sie-zakazenia-wiruse/

  W razie zainteresowania konkursem prosimy o kontakt z p. Ewą Andruszkiewicz z Działu Rozwoju i Ewaluacji (e-mail: ewa.andruszkiewicz@umb.edu.pl, tel: +48 85 686 5118).

  Powrót