• Ogłoszenia

    Granty i stypendia dla naukowców [listopad 2020]

    18.11.2020 12:02
    Autor: Dział Rozwoju i Ewaluacji

    Każdego miesiąca zespół EURAXESS przygotowuje listę grantów badawczych i stypendiów zagranicznych dostępnych dla młodych i doświadczonych badaczy z każdej dziedziny nauki. Oferty pochodzą z różnych źródeł krajowych i zagranicznych z całego świata. Listopadowe zestawienie jest już dostępne na stronie EURAXESS w zakładce PRACA & GRANTY.

    Powrót