• Ogłoszenia

  Otwarty nabór ekspertów Programu Wirtualny Instytut Badawczy

  05.01.2021 14:15
  Autor: Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Szanowni Państwo,

   

  Gorąco zachęcam do składania wniosków o wpis do Wykazu Ekspertów Programu Wirtualnego Instytutu Badawczego. Eksperci mogą zgłaszać swoje kandydatury w następujących dziedzinach:

  1) naukowej: biotechnologia medyczna – onkologia

  2) gospodarczo-społecznej: biotechnologia medyczna – onkologia

  Treść ogłoszenia o naborze wniosków o wpis do Wykazu Ekspertów wraz ze szczegółową dokumentacją, w tym Regulamin wyboru oraz organizacji pracy Ekspertów oraz Wzór umowy z Ekspertem są dostępne na stronie www.wib.port.org.pl w zakładce Eksperci.

  Wnioski o wpis do Wykazu Ekspertów WIB należy składać elektronicznie na adres wib@port.lukasiewicz.gov.pl w terminie do dnia 15.01.2021 r. do godz. 16:00.

   

  Z poważaniem

   

  Prof. dr hab. Marcin Moniuszko

  Prorektor ds. Nauki i Rozwoju

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  Powrót