• Ogłoszenia

  Konkurs na Zespoły Badawcze prowadzące działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego

  07.01.2021 10:48
  Autor: Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Szanowni Państwo,

   

  Serdecznie zachęcam do zapoznania się z otwartym konkursem ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego  w  obszarze biotechnologia medyczna – onkologia ogłoszonym przez Sieć Badawczą Łukasiewicz PORT – Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jako Podmiot Zarządzający Programem Wirtualny Instytut Badawczy.

  Celem Zespołu Badawczego jest opracowanie nowej technologii lub grupy technologii, zgodnie z odpowiednimi procedurami i standardami niezbędnymi do jej komercjalizacji i wdrożenia, w ciągu maksymalnie 5 lat  od rozpoczęcia prac.

  Przykładowa tematyka badawcza w ramach obszaru biotechnologia medyczna – onkologia może dotyczyć:

  • onkologii precyzyjnej, w tym nowych terapii immuno-onkologicznych;

  • zapobiegania nawrotom chorób nowotworowych, przez poznanie ich mechanizmów i wypracowanie odpowiednich interwencji;

  • diagnostyki: wytworzenia selektywnych, specyficznych i kosztowo-efektywnych markerów do wczesnej detekcji chorób nowotworowych;

  • wyjaśnienia mechanizmów i procesów kluczowych dla rozwoju nowotworów;
  • innych, istotnych terapeutycznie i społecznie tematów z obszaru biotechnologii medycznej – onkologii.

  Ogólna pula środków przeznaczona na finansowanie działalności naukowej Zespołów Badawczych w tym obszarze  wynosi 450’000’000,00 PLN. W Konkursie nie określa się minimalnej i maksymalnej wysokości środków finansowych na finansowanie Zadania Badawczego. Poziom finansowania wynosi 100% wydatków kwalifikowalnych.

  Proszę o zapoznanie się z dokumentacją konkursową przed przystąpieniem do przygotowania Wniosków o finansowanie Zespołów Badawczych. Dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej WIB w  Ogłoszeniach o konkursach.

  Termin składania wniosków: od 1 do 12 marca 2021 do godz. 16:00.

  Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: sierpień 2021.

  W razie zainteresowania konkursem proszę o kontakt z Marią Szlachtą z Działu Rozwoju i Ewaluacji:  maria.szlachta@umb.edu.pl, tel. 85 686 5116.

  Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Departamentu WIB pod numerem telefonu 717 347 668.

   

  Z poważaniem

   

  Prof. dr hab. Marcin Moniuszko

  Prorektor ds. Nauki i Rozwoju

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  Powrót