• Ogłoszenia

  Doktorant ImPRESS ekspertem ewaluatorem w Martí i Franquès COFUND Doctoral Fellowships Program (MFP), University of Rovira i Virgili

  19.01.2021 15:07
  Autor: Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Ahsan Hameed, stypendysta Marie Curie i początkujący badacz z projektu ImPRESS finansowanego w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020, został wyznaczony na eksperta ewaluatora w Martí i Franquès COFUND Doctoral Fellowships Program (MFP), University of Rovira i Virgili, Hiszpania.

  MFP otrzymało to dofinansowanie w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie COFUND na rekrutację nowych doktorantów. Ahsan weźmie udział w ocenie wniosków i selekcji kandydatów w obszarach badawczych dotyczących żywienia i metabolizmu.

  Powrót