• Ogłoszenia

  Rusza JoinUs4Health - nowy projekt UMB z Horyzontu 2020

  05.02.2021 06:53
  Autor: Dział Rozwoju i Ewaluacji

   

  Unia Europejska w programie Horyzont 2020 wskazała potrzebę budowania efektywnej współpracy między nauką a społeczeństwem, w celu pozyskania nowych talentów dla badań i innowacji oraz połączenia doskonałości naukowej ze świadomością społeczną i odpowiedzialnością. Program promuje ideę odpowiedzialnych badań naukowych i innowacji (RRI – Responsible Research and Innovation), która zakłada, że wszystkie podmioty społeczne (naukowcy, obywatele, decydenci polityczni, biznesowi, organizacje trzeciego sektora, itp.) mają możliwość współpracy w trakcie całego procesu badań i innowacji w celu lepszego dostosowania zarówno procesu, jak i jego wyników do wartości, potrzeb i oczekiwań społeczeństwa europejskiego.

  Prospektywne badania kohortowe stanowią znakomitą szansę do odkrywania nieznanych wcześniej czynników kształtujących zdrowie człowieka, ale także do ustalania rzeczywistego występowania chorób cywilizacyjnych. Możliwość wieloletniej obserwacji losowej grupy członków danej społeczności odkrywa nowe obszary badawcze przed naukowcami, z drugiej zaś strony może pomóc każdemu w podejmowaniu właściwych decyzji zdrowotnych bazujących na obserwacjach naukowców. Badania takie jak Białystok PLUS, SHIP w Greifswaldzie, czy Rotterdam Study są doskonałymi przykładami wytworzenia środowiska naukowego, w którym możliwe jest wdrażanie idei RRI. W tym celu stworzono projekt JoinUs4Health – Join Us to Optimize Health Through Cohort Research, realizowany przez międzynarodowe konsorcjum.

  Komisja Europejska wybrała w drodze konkursowej 3 konsorcja międzynarodowe, których zadaniem będzie wdrażanie odpowiedzialnych badań naukowych i innowacji poprzez koncentrację na budowaniu obywatelskiej nauki (https://pl.wikipedia.org/wiki/Nauka_obywatelska). Budżet projektu JoinUs4Health wynosi 1’588’598,75 euro. Jego głównym celem jest zaangażowanie jak największej liczby członków społeczności Białegostoku, Greifswaldu i Rotterdamu do włączenia się w proces współtworzenia badań naukowych, ich lepszego zrozumienia oraz dostosowania do potrzeb mieszkańców. Realizacja celów będzie możliwa dzięki współpracy interdyscyplinarnej partnerów projektu, której rezultatami będą m.in.:

  1. Platforma internetowa poprzez którą mieszkańcy miasta będą mogli w łatwy sposób podejmować komunikację z naukowcami, np. zadając pytanie. Ponadto platforma będzie umożliwiała tworzenie grup roboczych dla społecznych naukowców (citizen scientists), którzy we współpracy z naukowcami zawodowymi będą mogli rozwijać swoje projekty naukowe. Platforma ma także zachęcać zawodowych naukowców do otwierania się wraz ze swoimi pomysłami badawczymi na mieszkańców miasta – chcemy promować jasność przekazu i podnosić zrozumienie charakteru pracy naukowca
  2. Obywatelska Rada Naukowa (Citizen Science Board), w której zasiadać będą przedstawiciele wszystkich grup angażujących się w projekt (mieszkańców, naukowców, organizacji pozarządowych). Rada będzie regularnie spotykać się celem podejmowania decyzji odnośnie rozwoju nauki obywatelskiej, dyskusji nad projektami grup roboczych działających na platformie internetowej
  3. Wydarzenia promujące naukę obywatelską (citizen science) w różnych grupach wieku (m.in. Research Cafe, Festiwal Nauki, warsztaty dla uczniów szkół średnich, przedstawicieli samorządu oraz przedsiębiorców, Międzynarodowa Konferencja Naukowa prezentująca wyniki badań społecznych naukowców)

   

  UMB jest jednym z 11 partnerów w projekcie (w tym 5 partnerów z Polski – UMB, UwB, Fundacja SocLab, Science4People oraz Whitebits - wszyscy z Białegostoku), a koordynatorem jest Greifswald University Hospital z Niemiec. Kierownikiem projektu ze strony UMB został dr Paweł Sowa, a zaangażowany w realizację jest Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych.

  Projekt potrwa do 31.12.2023.

  Powrót