• Ogłoszenia

  Konkurs Fundacji Kościuszkowskiej na najlepszą oryginalną publikację naukową z zakresu medycyny klinicznej

  19.03.2021 13:15
  Autor: Dział Nauki

   

  NAGRODA BOHDANA I ZYGMUNTA JANCZEWSKICH

  2021 Aplikacja

   

  Fundacja Kościuszkowska

   

  ogłasza konkurs na najlepszą oryginalną publikację naukową z zakresu medycyny klinicznej.

   

  W tym roku nagroda 15 000 USD przyznana będzie po raz piąty. Fundacja nagradza pracę, która została opublikowana w czasopiśmie medycznym światowej rangi, w języku angielskim, w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przyznania nagrody (2019-2020). Nagroda może zostać przyznana za publikację przygotowaną na podstawie badań wykonanych w Polsce lub w zagranicznym ośrodku naukowym.

  O Nagrodę im. Bohdana i Zygmunta Janczewskich mogą ubiegać się autorzy posiadający obywatelstwo polskie, pracujący i mieszkający stale na terytorium Polski.

  Termin przesyłania zgłoszeń: 31 maja 2021 roku

  Rozstrzygnięcie konkursu: październik 2021

  Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/GU1n73njFeGY2ZQP8

  Więcej informacji na temat konkursu: https://kfpoland.org/Nagroda-Janczewskich-PL-1

   

  Nagroda im. Bohdana i Zygmunta Janczewskich została ufundowana przez znanego androloga,
  śp. Zygmunta Janczewskiego, byłego profesora Akademii Medycznej w Warszawie. Prof. Janczewski postanowił, że nagroda będzie przyznawana co dwa lata polskiemu lekarzowi posiadającemu obywatelstwo polskie i zamieszkałemu stale na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Administrowanie konkursem prof. Janczewski powierzył zespołowi Fundacji Kościuszkowskiej.

  Od 2004 roku Fundacja przyznaje więc Nagrodę w wysokości do 10 000 USD autorom najwybitniejszych, oryginalnych prac z zakresu medycyny klinicznej. Prace muszą być publikowane w światowych czasopismach medycznych, w języku angielskim, w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przyznania Nagrody. O Nagrodę mogą ubiegać się autorzy posiadający obywatelstwo polskie, pracujący i mieszkający stale na terytorium Polski. Nagroda może również być przyznana za publikację przygotowaną na podstawie badań wykonanych w zagranicznym ośrodku naukowym.

   

  W razie pytań proszę o kontakt z Panią Agnieszką Szczepurą (e-mail: agnieszka.szczepura@umb.edu.pl , tel.: 85 748 5489) z Działu Nauki.

   

  z poważaniem

  Prof. dr hab. Marcin Moniuszko

  Prorektor ds. Nauki i Rozwoju

  Powrót