• Ogłoszenia

  Październikowe Brown Bag Meeting uczestników projektu ImPRESS

  03.11.2021 10:42
  Autor: Dział Rozwoju i Ewaluacji

  29 października 2021 na Sali Senatu miało miejsce kolejne z cyklu comiesięcznych spotkań doktorantów zatrudnionych w projekcie ImPRESS, "Międzynarodowe, interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki. Szkolenia w zakresie badań opartych na technologiach wielkoskalowych i biostatystyce oraz wsparcie kariery młodych naukowców poprzez mobilność międzynarodową i międzysektorową", współfinansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie COFUND.

  Wszystkich zebranych powitał Kierownik projektu ImPRESS, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, prof. dr hab. Marcin Moniuszko.

  Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji Adama Brańskiego z Działu Współpracy Międzynarodowej, który objaśnił nowe Zarządzenie Rektora UMB nr 100/2021 w sprawie wyjazdów zagranicznych oraz nowe uproszczone zasady składania wniosków.

  W kolejnej części, jeden z doktorantów, Alireza Tafazoli, opowiedział uczestnikom spotkania swoim o pobycie naukowym w Uniwersyteckim Centrum Medycznym Leiden (LUMC) w Holandii oraz o swojej współpracy z LUMC. Prezentacja wywołała bardzo ciekawą, merytoryczną dyskusję. Alireza omówił również niezwykle istotną kwestię prywatności danych genomowych, która jest bardzo interesująca dla wszystkich, którzy pracują z danymi genetycznymi.

  Na koniec, Kierownik studiów, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Lekarskiego, prof. dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska przedstawiła zasady i kryteria oceny okresowej nauczycieli akademickich UMB oraz ankiety ewaluacyjne, które pracownicy ImPRESS mają obowiązek wypełnić i złożyć do odpowiednich Dziekanatów.

  Powrót