• Komunikaty

  Pismo Prorektora ds. Kształcenia w sprawie procedur antymobbingowych na UMB

  03.07.2020 14:57
  Autor: Administrator UMB

   

  Białystok 2020-06-30

  Drodzy Studenci i Doktoranci,

  W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi występowania w uczelniach zjawisk związanych z przemocą, mobbingiem czy molestowaniem, przypominam, że na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku obowiązuje „Regulaminu Przeciwdziałania Mobbingowi, Dyskryminacji i Molestowaniu Seksualnemu Studentów w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” (Zarządzenia Rektora nr 3/2015 z dnia 27.01.2015r.) oraz powołane są Wydziałowe Komisje ds. Przeciwdziałania Problemom Molestowania Seksualnego, Mobbingu i Dyskryminacji.

  Ponadto zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na Uczelni działają Rzecznicy dyscyplinarni ds. studentów i doktorantów oraz nauczycieli akademickich, a także Komisje dyscyplinarne, które zajmują się przewinieniami stanowiącymi czyny uchybiające godności studenta, doktoranta oraz obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczyciela akademickiego.

  Zachęcam do zapoznania się z ww. dokumentami oraz zasadami działania powołanych komisji.

   

   

  Z poważaniem

  Prorektor ds. Kształcenia

  prof. dr hab. Adrian Chabowski

   

   

  Pismo Prorektora ds. Kształcenia w sprawie procedur antymobbingowych na UMB

  Powrót