Bezpłatna pomoc psychologa
 • Komunikaty

  Komunikat Prorektora ds. Kształcenia dotyczący studentów i studentek III roku kierunku Techniki Dentystyczne w roku akademickim 2021/2022

  03.11.2021 11:25
  Autor: Administrator UMB

   

  Drodzy Studenci,

  W roku akademickim 2021/22 w ramach realizacji Projektu „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na kierunkach Kosmetologia I i II stopnia została wprowadzona modyfikacja programów kształcenia przedmiotów:

  Kosmetologia I stopnia:

  „Praktyczna nauka zawodu w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej” na II roku studiów.

  Kosmetologia II stopnia:

  „Kosmetologia specjalistyczna” na I roku studiów,

  „Molekularne aspekty fizykochemicznych oddziaływań na skórę” na I roku studiów,

  Wszyscy Studenci i Studentki uczęszczający na ww. przedmioty z początkiem roku akademickiego 2021/22 zostają włączeni do Projektu i tym samym stają się jego uczestnikami. Każdy uczestnik projektu jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w Projekcie.

  Uczestnictwo w projekcie będzie wiązało się z obowiązkiem przekazania danych osobowych, w celu wypełnienia przez Uczelnię obowiązku monitorowania uczestników projektu zarówno w trakcie realizacji projektu jak i po jego zakończeniu.

  Dane osobowe uczestników projektu będą przechowywane do czasu rozliczenia POWER 2014-2020 oraz zakończenia archiwizacji dokumentacji.

  Uczestnik projektu zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu” (regulamin dostępny na stronie https://www.umb.edu.pl/zpu3 w zakładce Dokumenty do pobrania).

  Powrót