• Ostatnia zmiana 12.01.2018 przez Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

  Konferencje

  Główny organizator

   

  1. I Podlaska  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Pielęgniarstwo we współczesnej medycynie, Białystok  19-20 maja 2000
  2. II Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: XXI wiek – nowe wyzwania pielęgniarstwa, Białystok, 17-20 maja 2001
  3. III Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Polskie pielęgniarstwo i położnictwo w Zjednoczonej Europie, Białowieża, 16-18 maj 2003
  4. I Konferencja Szkoleniowa: Spotkania z pielęgniarstwem  nt. Postępy w kaniulacji żył centralnych. Pielęgnowanie kaniulacji żył obwodowych, Białystok, 15.05.2004
  5. IV Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego, Białystok, 21-24,04, 2005r
  6. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kübler-Ross, Białystok, 9-10.12.2005
  7. XII Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego Sekcji Mikologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego MIKOLOGIA 2006, Białowieża, 20-24.09.2006
  8. II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kübler-Ross, Białystok, 7-10.12.2006
  9. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, Białowieża, 23-27.05.2007
  10. III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kübler-Ross, Białystok, 6-9.12.2007  
  11. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kübler-Ross, Białystok 11-14.12.2008 r.
  12. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kübler-Ross, Białystok 10-13.12.2009 r.
  13. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Podróżuj Zdrowo - 27.04.2010, Białystok
  14. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kübler-Ross. Bioetyka i Wielokulturowośc w medycynie, Białystok 10-13.03.2011 r.
  15. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna Śmierć - Pamięci Elizabeth Kṻbler-Ross, Białystok, 23-26.05.2012
  16. VI Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa WYZWANIA WSPÓŁCZENEJ MEDYCYNY, Białystok, 24-26.05.2012
  17. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna Śmierć - Pamięci Elizabeth Kṻbler-Ross, Białystok, 23-26.05.2013
  18. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna Śmierć - Pamięci Elizabeth Kṻbler-Ross, Białystok, 22-25.05.2014
  19. X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna Śmierć - Pamięci Elizabeth Kṻbler-Ross, Białystok, 23-26.04.2015
  20. VII Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 15 lat Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej, Białystok, 23-26.04.2015
  21. XI  Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa  „Życiodajna Śmierć – Pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, Białysto/Supraśl, 14-17.04.2016
  22. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pacjent „Inny” Wyzwaniem Opieki Medycznej, Bialystok, 9 grudzień 2016
  23. XII  Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa  „Życiodajna Śmierć – Pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, Białystok, 18-21.05.2017
  24. I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Bezpieczeństwo Pacjenta  Priorytetem Pracowników Ochrony Zdrowia”, 30  listopada  2017

   

   

  Współorganizacja

   

   

  1. VI Podlaskie Spotkania z Medycyną Paliatywną – „Res sacra miser”,   Białystok 20.11.2004, z Towarzystwem Przyjaciół Chorych "Hospicjum", Katedrą Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku
  2. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Atopowe zapalenie skóry jako problem terapeutyczno- pielęgnacyjny,  Łomża, 19.11.2005 r., z Instytutem Medycznym PWSIiP w Łomży, Kliniką Neonatologii AMB
  3. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa:  Niepowodzenia w karmieniu piersią. Zasady stymulacji Laktacji, Łomża,  23.01.2006 r., z Instytutem Medycznym PWSIiP w Łomży, Kliniką Neonatologii AMB
  4. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa:  Postępowanie terapeutyczno-pielęgnacyjne z chorym na padaczkę, Łomża, 11.03.2006 r.,                   z Instytutem Medycznym PWSIiP w Łomży, Kliniką Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej  AMB
  5. Konferencja naukowo-szkoleniowa:  Nadużycia i zaniedbania wobec osób dorosłych, Białystok, 12-13.10.2007, z Zakładem Andragogiki i gerontologii UW W Białymstoku, Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, Międzywydziałową Katedrą Teologii Katolickiej Uniwersytetu  w Białymstoku
  6. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Perspektywy rozwoju Wydziałów Nauk o Zdrowiu i Ochrony Zdrowia oraz I  Zjazd Absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu, 30.05. – 1.06.2008
  7. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „O godność osoby niepełnosprawnej”, Białystok, 25.11.2008 r. , z Zespołem Szkół nr 11 w Białymstoku)
  8. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa   -  Personalizacja medycyny przy zastosowaniu całkowicie nowego podejścia do edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Białystok,  21 luty 2012,   wspólnie z Departamentem Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego  w Białymstoku, Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej,  Uniwersytetem w Menchester i Dziekanatem Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB
  9. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa   -  Styl życia młodzieży Białegostoku - wstępny raport z badań, Białystok, 12 czerwiec 2012 -   wspólnie z Departamentem Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku  i Dziekanatem Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB
  10. XXII Krajowa Konferencja Zdrowych Miast Polskich, Jubileusz XX - lecia Białegostoku  w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich, Bialystok, 20-22 maja 2013  -   wspólnie z Departamentem Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku  i Dziekanatem Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB
  11. Konferencji „Opieka Nad Osobami Starszymi I Przewlekle Chorymi W Białymstoku – Jaka Jest?”, 23 października 2013 r. ze Stowarzyszeniem "Dobrze Być Razem" przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej
  12. Konferencja  „Opieka nad osobami ze schorzeniami układu nerwowego w Białymstoku - jaka jest?”, 29.10. 2014, ze Stowarzyszeniem "Dobrze Być Razem" przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej
  13. Opieka nad osobami ze schorzeniami układu oddechowego w województwie podlaskim - jaka jest?", 26.10.2016, ze Stowarzyszeniem "Dobrze Być Razem" przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej