• Ostatnia zmiana 17.02.2017 przez Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

  Konferencje

   

   

  ORGANIZOWANE KONFERENCJE 2000-2015

  • I Podlaska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Pielęgniarstwo we współczesnej medycynie,
   Białystok 19-20 maja 2000 r.
  • II Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: XXI wiek – nowe wyzwania pielęgniarstwa,
   Białystok, 17-20 maja 2001 r.
  • III Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Polskie pielęgniarstwo i położnictwo w Zjednoczonej Europie, Białowieża, 16-18 maj 2003 r.
  • I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Spotkania z pielęgniarstwem nt. Postępy w kaniulacji żył centralnych. Pielęgnowanie kaniulacji żył obwodowych, Białystok, 15 maj 2004 r.
  • IV Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego, Białystok, 21-24 kwiecień 2005 r.
  • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kübler-Ross, Białystok,
   9-10 grudzień 2005 r.
  • XII Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego Sekcji Mikologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego MIKOLOGIA 2006, Białowieża, 20-24 wrzesień 2006 r.
  • II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kübler-Ross,
   Białystok, 7-10 grudzień 2006 r.
  • V Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, Białowieża, 23-27 maj 2007 r.
  • III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kübler-Ross,
   Białystok, 6-9 grudzień 2007 r.
  • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kübler-Ross,
   Białystok 11-14 grudzień 2008 r.
  • V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kübler-Ross,
   Białystok 10-13 grudzień 2009 r.
  • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Podróżuj zdrowo” , Białystok, 27 kwiecień 2010 r.
  • VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kübler-Ross. Bioetyka i Wielokulturowość w medycynie, Białystok 10-13.03.2011 r.
  • VI Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNY,
   Białystok 23-26 maj 2012
  • VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kübler-Ross”,
   Białystok 23-26 maj 2012
  • VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa   „Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kübler-Ross” oraz VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNY,
   Białystok 23-26 maj 2013
  • Konferencja "Opieka nad osobami starszymi i przewlekle chorymi w Białymstoku - jaka jest?"
   Białystok, 23 październik 2013
  • IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa   „Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kübler-Ross”
   Białystok 22-25 maj 2014
  • Konferencja "Opieka nad osobami ze schorzeniami układu nerwowego w Białymstoku - jaka jest?"
   Białystok, 29 październik 2014
  • X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, VII Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "15-lecie istnienia Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB" oraz jubileusz 30-lecia pracy zawodowej prof. dr hab. n. med. Elżbiety Krajewskiej-Kułak
   Białystok, 23-26 kwietnia 2015

   

   

  WSPÓŁORGANIZACJA

  • VI Podlaskie Spotkania z Medycyną Paliatywną – „Res sacra miser” (z Towarzystwem Przyjaciół Chorych "Hospicjum", Katedrą Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku), Białystok 20.11.2004 r.
  • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Atopowe zapalenie skóry jako problem terapeutyczno- pielęgnacyjny (z Instytutem Medycznym PWSIiP w Łomży, Kliniką Neonatologii AMB), Łomża, 19.11.2005 r.
  • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Niepowodzenia w karmieniu piersią. Zasady stymulacji Laktacji (z Instytutem Medycznym PWSIiP w Łomży, Kliniką Neonatologii AMB), Łomża, 23.01.2006 r.
  • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Postępowanie terapeutyczno-pielęgnacyjne z chorym na padaczkę (z Instytutem Medycznym PWSIiP w Łomży, Kliniką Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej AMB), Łomża, 11.03.2006 r.
  • Konferencja naukowo-szkoleniowa: Nadużycia i zaniedbania wobec osób dorosłych, (z Zakładem Andragogiki i Gerontologii UW W Białymstoku, Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, Międzywydziałową Katedrą Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku), Białystok, 12-13.10.2007 r.
  • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Perspektywy rozwoju Wydziałów Nauk o Zdrowiu i Ochrony Zdrowia oraz I Zjazd Absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu, 30.05. – 1.06.2008 r.
  • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „O godność osoby niepełnosprawnej”, Białystok, 25.11.2008 r. (z Zespołem Szkół nr 11 w Białymstoku Kliniką Rehabilitacji Dziecięcej)