• Redakcja.
 • Treść niedostępna...

  powrót
  Ostatnia zmiana 27.06.2017 przez Administrator UMB

  Redakcja

   

   

   

  Lech Chyczewski

  Redaktor Naczelny

   

   

  • Zastępca redaktora naczelnego Adam Hermanowicz
  • Sekretarz redakcji: Katarzyna Malinowska-Olczyk
  • Redakcja: Tomasz Dawidziuk, Magdalena Grassmann, Adam Hermanowicz, Wojciech Więcko,
  • Wspólpracownicy: Alina Midro, Jan Pietruski, Wojciech Sobaniec, Anna Worowska, Marta Piszczatowska,
  • Redakcja stylistyczna i korekta: Ewa Krzemińska
  • Skład komputerowy: Alter Studio

   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  ul. Jana Kilińskiego 1,
  15-089 Bialystok

   

  Kontakt z redakcją:

   

  www.medyk.umb.edu.pl

  fb.com/MedykBialostocki

  mail: medyk@umb.edu.pl

  tel. 85 748 54 85

   

  Katarzyna Malinowska-Olczyk
  sekretarz redakcji

  e-mail: kmalinowska@poczta-usk.home.pl

  tel. kom. 697 630 018

   

  Wojciech Więcko

  e-mail: wojciech.wiecko@umb.edu.pl

  tel. 85 748 54 85

      

   

   

   

   

 • Baner miejsc na twoją reklamę.      Logotyp 60 lat UMB.      Logotyp Młody Medyk.