• Patenty i licencje

  Biosensor do oznaczania czynnika przedimplantacyjnego PIF z wykorzystaniem przeciwciał  Opis patentu

  Istotą wynalazku jest biosensor umożliwiający specyficzne oznaczanie czynnika przedimplantacyjnego (Preimplantation Factor- PIF) techniką powierzchniowego rezonansu plazmonów w wersji Imaging. PIF jest produkowany przez żywe zarodki i zawiaduje zagnieżdżeniem zarodka oraz pomaga organizmowi matki przystosować się do ciąży. Wpływa na działanie układu odpornościowego matki oraz na komórki błony śluzowej macicy.

  Zastosowanie

  Dzięki zastosowaniu rozwiązania według wynalazku uzyskuje się bardzo szybką analizę badanego materiału, w tym: osocza, surowicy, próbek płynów hodowlanych blastocyst oraz próbek płynów z pęcherzyka Graffa na stężenie czynnika przedimplantacyjnego. Umożliwia to wcześniejsze wykrywanie ciaży, a także testowanie potencjału reprodukcyjnego zarodków. 

  Zalety wobec istniejących technologii:

  - mała ilość używanej próbki (2-5 mikrolitrów);

  - metoda detekcji nie wymaga użycia znaczników;

  - tańsza i szybsza w porównaniu do rynkowo używanych testów ELISA;

  - możliwość jednoczesnego pomiaru wielu próbek i wieloskładnikowej analizy pojedynczej próbki.

  Ochrona prawna:

  Zgłoszenie patentowe UPRP: P.417782 

  Dział gospodarki

  Medycyna

  Dane teleadresowe

  Biuro Transferu Technologii

   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok


  prawe skrzydło Pałacu Branickich

  pietro I, pokój 99

   

  E-mail: btt@umb.edu.pl

  Tel./faks: (85) 686 5122

  Powrót