• Patenty i licencje

  Biomarkery w nieinwazyjnej diagnostyce prenatalnej Zespołu Downa  Opis patentu

  Przedmiotem wynalazku jest wykorzystanie odpowiednich białek i/lub sfingolipidów, jako biomarkerów w nieinwazyjnej diagnostyce prenatalnej aberracji chromosomowej Zespołu Downa, oparte o analizę we krwi. Oznaczanie ich zawartości w osoczu/surowicy może odbywać się dowolną metodą ilościową oznaczania białek tj. ELISA, metody chemiluminescencyjne, różnego rodzaju makro i mikromacierze białkowe oraz szeroko wykorzystywaną w proteomice spektrometrię masową.

  Zastosowanie

  Oferowane rozwiązanie, może znaleźć ogromne zastosowanie kliniczne w diagnostyce Zespołu Downa gdyż, nie niosłyby ze sobą ryzyka powikłań ciąży oraz nie narażałyby pacjentki na niepotrzebny stres. Z racji na szybki rozwój diagnostyki, w niedalekiej przyszłości koncerny farmaceutyczne mogą opracować specjalne algorytmy oraz wysoce swoiste zestawy do nieinwazyjnej diagnostyki prenatalnej tej aberracji chromosomowej, oparte o analizę we krwi.

  Ochrona prawna:

  Zgłoszenie patentowe UPRP P.408307

  Dział gospodarki

  Medycyna

  Dane teleadresowe

  Biuro Transferu Technologii

   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok


  prawe skrzydło Pałacu Branickich

  pietro I, pokój 99

   

  E-mail: bowitt@umb.edu.pl

  Tel./faks: (85) 686 5122

  Powrót