• Patenty i licencje

  Biomarkery do oceny indywidualnego ryzyka rozwoju pozawałowej niewydolności serca  Opis patentu

  Przedmiotem wynalazku są biomarkery transkryptomiczne do stratyfikacji indywidualnego ryzyka rozwoju pozawałowej niewydolności serca odpowiadające podwyższonemu poziomowi ekspresji co najmniej dwóch genów z grupy transkryptów obejmującej: FNM1, RNASE1, TIMP1, JDP2, lub co najmniej jednego genu z grupy transkryptów obejmującej: FMN1, RNASE1, JDP2

  Zastosowanie

  Zastosowanie wynalazku umożliwi wykorzystanie opisywanych biomarkerów w diagnostyce związanej z powstawaniem pozawałowej niewydolności serca. Ponadto wynalazek może być stosowany do przewidywania ryzyka wystąpienia niewydolności serca u pacjentów pozawałowych.

  Ochrona prawna:

  Zgłoszenie patentowe UPRP: P.407163;

  Patent UPRP: 228091;

  Zgłoszenie PCT: PCT/IB2015/000141

  Patent EPO: EP3105350

  Dział gospodarki

  Medycyna

  Dane teleadresowe

  Biuro Transferu Technologii

   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok


  prawe skrzydło Pałacu Branickich

  pietro I, pokój 99

   

  E-mail: btt@umb.edu.pl

  Tel./faks: (85) 686 5122

  Powrót