• Patenty i licencje

  Biomarkery do oceny indywidualnego ryzyka rozwoju pozawałowej niewydolności serca  Opis patentu

  Przedmiotem wynalazku są biomarkery do oceny indywidualnego ryzyka rozwoju pozawałowej niewydolności serca oraz sposób określania tych markerów w próbkach materiału biologicznego pobranego od pacjenta. Oferowane rozwiązanie obejmuje stwierdzenie w próbce pobranej od określonego pacjenta podwyższonego poziomu ekspresji, co najmniej dwóch genów z wybranej grupy transkryptów.

  Zastosowanie

  Zastosowanie wynalazku umożliwi wykorzystanie opisywanych biomarkerów w diagnostyce związanej z powstawaniem pozawałowej niewydolności serca. Ponadto wynalazek może być stosowany do przewidywania ryzyka wystąpienia niewydolności serca u pacjentów pozawałowych.

  Ochrona prawna:

  Zgłoszenie patentowe UPRP: P.407163;

  Patent UPRP: 228091;

  Zgłoszenie PCT: PCT/IB2015/000141

  Patent EPO: EP3105350

  Dział gospodarki

  Medycyna

  Dane teleadresowe

  Biuro Transferu Technologii

   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok


  prawe skrzydło Pałacu Branickich

  pietro I, pokój 99

   

  E-mail: btt@umb.edu.pl

  Tel./faks: (85) 686 5122

  Powrót