• Patenty i licencje

  Biosensor do oznaczania stężenia enzymu katepsyny L  Opis patentu

  Przedmiotem wynalazku jest biosensor do oznaczania stężenia enzymu katepsyny L techniką powierzchniowego rezonansu plazmonów w wersji Imaging.

  Wynalazek znacznie skraca czas oznaczenia stężenia enzymu w płynach ustrojowych. Katepsyna L jest pierwszą ludzką proteazą, która katalitycznie inaktywuje inhibitor proteinaz. Odgrywa ważną rolę w rozwoju oraz funkcjonowaniu ludzkiego endometrium i rozwoju zarodkowym. Ponieważ katepsyna L degraduje składniki macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM), uważa się, że enzym ten odgrywa kluczową rolę w rozwoju nowotworu, metastazie oraz innych schorzeniach, w których degradacja składników ECM jest głównym czynnikiem rozwoju choroby. Katepsyna L bierze aktywny udział w powstawaniu takich chorób jak: dystrofia mięśniowa, choroby przyzębia, resorpcja kości, reumatyzm. Wpływa na rozwój choroby nowotworowej oraz tworzenie przerzutów.

   

  Zastosowanie

  Nowa metoda jest znacznie tańsza od istniejącej, szybsza i wymaga mniejszej ilości materiału biologicznego do oznaczenia stężenia substancji w płynach ustrojowych. 

  Ochrona prawna:

  Numer zgłoszenia patentowego UP RP: P.422097

  Numer prawa wyłącznego UP RP: 234329

  Dział gospodarki

  Medycyna

  Dane teleadresowe

  Biuro Transferu Technologii

   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok


  prawe skrzydło Pałacu Branickich

  pietro I, pokój 99

   

  E-mail: btt@umb.edu.pl

  Tel./faks: (85) 686 5122

  Powrót