• Patenty i licencje

  Chiralne, czwartorzędowe, N-spiro sole amoniowe i ich zastosowanie  Opis patentu

  Przedmiotem wynalazku są nowe związki o działaniu przeciwbakteryjnym. Związki te potencjalnie mogą być wykorzystywane jako leki przeciwbakteryjne. Wynalazek opisuje sposób otrzymywania 12 nowych chiralnych czwartorzędowych, N-spiro soli amoniowych o działaniu antyseptycznym.  Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono wysoką aktywność bakteriobójczą badanych związków wobec szczepów bakteryjnych. Niektóre związki wykazały wybiórcze działanie  na zahamowanie  wzrostu określonych gatunków bakterii. Wybiórczość jest ważną cechą, jeżeli dąży się do eradykacji tylko określonych drobnoustrojów (np. w terapii celowanej zaleca się antybiotyki/chemioterapeutyki o wąskim spektrum działania, ukierunkowane na czynnik patogenny), bez oddziaływania na florę współwystępującą.

   

  Zastosowanie

  Potencjalnie związki można używać jako związki bakteriobójcze wszędzie gdzie występuje potrzeba uzyskania sterylnego środowiska.

   

  Ochrona prawna:

  Numer zgłoszenia patentowego UP RP: P.418047

  Numer prawa wyłącznego UP RP: 233362

  Dział gospodarki

  Medycyna

  Dane teleadresowe

  Biuro Transferu Technologii

   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok


  prawe skrzydło Pałacu Branickich

  pietro I, pokój 99

   

  E-mail: btt@umb.edu.pl

  Tel./faks: (85) 686 5122

  Powrót