• Tu rodzą się odkrycia...

  Innowacyjne projekty naukowe UMB

  16.04.2021 15:11
  Autor: Administrator UMB

   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (UMB) należy do najbardziej dynamicznych uczelni medycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, od lat prowadzi innowacyjną politykę naukową.

  UMB jest prekursorem i liderem w prowadzeniu innowacyjnych badań wielkoskalowych obejmujących w szczególności nowatorskie techniki związane z rozwojem sztucznej inteligencji w medycynie, genomiką, proteomiką, metabolomiką, radiomiką, bioinformatyką. W UMB powstało pierwsze w tej części Europy Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie oparte o generowanie wysokiej jakości kompleksowych zbiorów danych pochodzących od pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi. UMB jest liderem w wysokiej jakości biobankowaniu materiału biologicznego pochodzącego od pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi. Ponadto, Uniwersytet Medyczny prowadzi unikalne w tej części Europy badanie populacyjne obejmujące swoim zasięgiem dziesięć tysięcy mieszkańców Białegostoku (Badanie Białystok Plus). Przy współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju Uniwersytet Medyczny w Białymstoku realizuje unikalne programy badawcze w dziedzinie medycyny spersonalizowanej i chorób cywilizacyjnych. Jednym z nich jest projekt w zakresie stworzenia referencyjnego modelu biobankowania oraz usługi wspomagającej diagnostykę i leczenie wczesnych stadiów niedrobnokomórkowego raka płuca (MOBIT). W wyniku realizacji projektu stworzono unikalną bazę zawierającą wyniki analizy całego genomu kilkuset pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca. Kolejny projekt zakłada opracowanie innowacyjnego systemu diagnostyki komputerowej VAMP (Voice Analysis for Medical Professionals), który może usprawnić wczesną wykrywalność chorób cywilizacyjnych, schorzeń psychicznych i zmian neurodegeneracyjnych. Dzięki jego zastosowaniu diagnostykę medyczną można będzie zapoczątkować nie tylko podczas wizyty u lekarza, ale także w czasie rozmowy telefonicznej. Uczelnia stawia na pracę zespołową prowadzoną przez wybitnych uczonych w najbardziej innowacyjnych obszarach badawczych z udziałem partnera zagranicznego, czego dowodem jest pozyskany z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu TEAM projekt mający na celu wyjaśnienie roli akumulacji wewnątrzmięśniowych lipidów w indukowaniu insulinooporności mięśniowej. Przeprowadzone badania pozwolą na określenie wpływu poszczególnych grup lipidów na aktywność szlaku insulinowego. Dzięki nim możliwe będzie odkrycie krytycznych punktów szlaku insulinowego, których działanie osłabia akumulacja wewnątrzmięśniowych lipidów. Wyniki projektu dostarczą wiedzę do określenia nowych celi w terapii insulinooporności oraz cukrzycy typu 2.

   

  Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą naukowo-dydaktyczną, dobrze wyposażonym parkiem aparaturowym i laboratoriami, m.in. Centrum Medycyny Doświadczalnej z certyfikatami GLP, Euroregionalne Centrum Farmacji, Centrum Badań Klinicznych, Centrum Badań Innowacyjnych, Centrum Bioinformatyki i Analizy Danych, nowoczesna baza szpitala klinicznego, Biobank, Centrum Sztucznej Inteligencji, Laboratorium Obrazowania Molekularnego i Rozwoju Technologii UMB.

   

  Wysoko wykwalifikowana kadra naukowa Uczelni (888 nauczycieli akademickich, w tym 131 profesorów i 162 doktorów habilitowanych) korzysta z szeroko udostępnianych programów rozwoju, które umożliwiają wizyty studyjne i szkolenia w najlepszych ośrodkach badawczych na świecie. Uczelnia prowadzi intensywną współpracę z międzynarodowymi ośrodkami badawczymi, realizuje wspólne projekty naukowe, gości wybitnych profesorów i badaczy z całego świata, min. z takich ośrodków jak Mayo Clinic, National Institute of Health in Bethesda, Harvard Medical School, University of Pennsylvania, Universitätsmedizin Greifswald, Universidad CEU San Pablo, Madrid, China Agricultural University. Około 25% publikacji powstałych w UMB jest wynikiem aktywnej współpracy międzynarodowej z partnerami zagranicznymi z wiodących ośrodków badawczych.

   

  Badacze Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku aktywnie patentują i komercjalizują swoje odkrycia naukowe, a Uczelnia jest otwarta na współpracę z różnorodnymi podmiotami gospodarczymi. Do jednych z ostatnich patentów UMB należą: Medical Honey produkt na bazie ekstraktu propolisu opóźniający rozwój glejaka mózgu, preparat na licencji UMB wzmacniający pszczoły firmy LOB, sztuczna ślina, czy prace nad ekstraktem z grzyba z Puszczy Białowieskiej, który może pomóc w przyszłości w walce z rakiem jelita grubego.

   

  W latach 2012-2017 Uczelnia otrzymała certyfikat KNOW i została uznana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący.

  Ważnym sukcesem odniesionym przez UMB jest powołanie Międzynarodowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w Zakresie Biologii Medycznej i Biostatystyki. Finansowanie przyznała Komisja Europejska w ramach prestiżowego w skali Europy konkursu COFUND: Działania Marii Skłodowskiej-Curie Programu Ramowego Horyzont 2020. Projekt dofinansowało także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. UMB jako jedyna polska uczelnia uzyskała finansowanie w konkursie COFUND w ramach prestiżowych Działań Marii Skłodowskiej-Curie.

   

  W listopadzie 2018r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaliczył Uniwersytet Medyczny w Białymstoku do grona 20 najlepszych spośród blisko 400 uczelni wyższych w kraju, które otrzymały wsparcie finansowe na realizację projektu „Strategia Doskonałości Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – Uczelnia Badawcza Przyszłości” jako działania przygotowującego do uzyskania prestiżowego statusu „Uczelni Badawczej”.

   

  Uniwersytet wydaje dwa czasopisma, w tym obecne na Liście Filadelfijskiej – Advances in Medical Sciences (IF 2,064) oraz znajdujące się na liście MNiSW – Progress in Health Sciences.

   

  Aktualnie na 16 kierunkach kształci się 5500 studentów, w tym 400 studiuje w języku angielskim. Pochodzą z 30 krajów m.in.: Norwegii, Szwecji, USA, Kanady, Niemiec, Hiszpanii, Arabii Saudyjskiej. Oferta edukacyjna uczelni jest stale dostosowywana do potrzeb rynku pracy. O poziomie nauczania na UMB świadczą czołowe lokaty zdobywane przez naszych absolwentów na Lekarskim Egzaminie Końcowym i Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Końcowym.

   

  Jednym z priorytetów Uczelni jest dynamiczne umiędzynarodowienie. Od 2018 r. wdrażana jest Strategia Umiędzynarodowienia, powołano Pełnomocnika ds. Współpracy Międzynarodowej oraz Dział Współpracy Międzynarodowej. UMB pozyskał środki z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na realizację czterech projektów, których celem jest rozwój umiędzynarodowienia. Uczelnia pozyskała środki na aplikowanie o akredytacje zagraniczne.

   

  Jesteśmy pomostem łączącym naukę Wschodu i Zachodu. Aktywnie reagujemy na potrzeby zdrowotne społeczeństwa. W Centrum Badań Klinicznych testy wydolnościowe przechodzą zawodnicy Jagielloni Białystok, wicemistrzowie kraju w piłce nożnej.

   

  Siedzibą UMB jest XVIII-wieczny barokowy Pałac, zwany Wersalem Północy usytuowany w centrum miasta. W piwnicach budynku jest nowoczesne, multimedialne muzeum poświęcone historii Uczelni i Białegostoku.
  W bliskiej odległości znajdują się: budynki dydaktyczne, dwa szpitale kliniczne, oraz domy studenta i obiekty sportowe.

   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku to ponad 70 lat tradycji, 30 tysięcy absolwentów i innowacje w medycynie.

  TU RODZĄ SIĘ ODKRYCIA!

  Powrót
 • Mapa Potencjału Badawczego
  Polska Platforma Medyczna
 •