• Tu rodzą się odkrycia...

  Dr Mateusz Maciejczyk zwycięzcą Young Investigator Award czasopisma Biomedicines

  26.05.2021 18:01
  Autor: Administrator UMB
   
  Dr n. med. Mateusz Maciejczyk został laureatem nagrody Young Investigator Award 2020 czasopisma Biomiedicines. W ramach nagrody otrzymał stypendium naukowe w wysokości 1 000 franków szwajcarskich.
  Biomedicines (IF 4,717) to recenzowane czasopismo międzynarodowe o otwartym dostępie, publikowane co miesiąc w Internecie przez wydawnictwo MDPI. Biomedicines należy do czołówki czasopism naukowych o czym świadczą wysokie miejsca w rankingu Journal Citation Reports (JCR): 30/138 (Q1) w kategorii "Medycyna, badania naukowe i eksperymentalne” oraz 36/270 (Q1) w kategorii „Farmakologia i Farmacja”.
   
  Dr Mateusz Maciejczyk jest autorem niespełna 90 publikacji o łącznym Impact Factor równym 283,607 (MNiSW = 7980), a jego indeks Hirscha wynosi 22. Jest laureatem prestiżowych stypendiów naukowych: START Fundacji Nauki Polskiej dla wybitnych młodych uczonych, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia. Dr Maciejczyk jest kierownikiem grantu Preludium-15 Narodowego Centrum Nauki oraz członkiem Editorial Board w czasopismach: Oxidative Medicine and Cellular Longevity, Frontiers in Molecular Biosciences, Frontiers in Bioscience-Landmark, BioMed Research International oraz Reactive Oxygen Species. Jest adiunktem w Zakładzie Higieny, Ergonomii i Epidemiologii.
  Powrót
 • Mapa Potencjału Badawczego
  Polska Platforma Medyczna
 •