• Tu rodzą się odkrycia...

  Dr Karolina Pietrowska zdobyła grant w ramach konkursu MINIATURA 5

  20.09.2021 09:50
  Autor: Administrator UMB
  dr Karolia Pietrowska w holu Uniwersyteckiego Szpitala KlinicznegoDr n. med. Karolina Pietrowska z Laboratorium Metabolomiki Centrum Badań Klinicznych UMB zdobyła grant w wysokości 46 tys. złotych na projekt „Metabolomika ciała szklistego oparta na LC-MS – badania wstępne” w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 5.
  Projekt zakłada opracowanie metody przygotowania i analizy próbki ciała szklistego w badaniach metabolomicznych techniką chromatografii cieczowej sprzężonej z spektrometrią mas wysokiej rozdzielczości. Opracowana metodyka umożliwi porównane próbek od pacjentów z błoną nasiatkówkową i otworem w plamce. Ze względu na fakt, że nie jest możliwe uzyskanie próbek ciała szklistego od zdrowych osób (można je pobrać wyłącznie pośmiertnie lub podczas operacji witrektomii), próbki kontrolne są zwykle pobierane od pacjentów z w/w schorzeniami i są traktowane jako jedna grupa kontrolna. Dotychczas nie porównywano profili metabolomicznych tych schorzeń oczu. Wykazanie różnic (bądź też ich braku) odpowie na pytanie, czy obie te choroby można traktować jako jednorodną grupę kontrolną.
  Dr Pietrowska stopień doktora nauk medycznych uzyskała w roku 2019 na podstawie rozprawy pt. „Ocena profilu metabolicznego płynu komorowego pacjentów z cukrzycą typu 2 poddawanych zabiegowi usunięcia zaćmy”. Dotychczasowy dorobek naukowy dr Pietrowskiej to 16 publikacji w czasopismach znajdujących się na liście filadelfijskiej o sumarycznym IF = 58.653 (MNiSW = 1285) oraz 35 doniesień zjazdowych.
  Otrzymany grant jest kontynuacją, jak i rozwinięciem dotychczasowych zainteresowań naukowych, skupiających się na zaburzeniach zachodzących pod wpływem różnych stanów patologicznych w gałce ocznej.

   

  Do konkurs MINIATURA 5 mogły być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy.
   
  Powrót
 • Mapa Potencjału Badawczego
  Polska Platforma Medyczna
 •