• Tu rodzą się odkrycia...

  Zespół naukowców z UMB opublikował artykuł ”Novel laboratory index, based on fasting blood parameters, accurately reflects insulin sensitivity” w The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism

  28.09.2021 17:46
  Autor: Administrator UMB
  Insulinooporność jest najważniejszym czynnikiem w patogenezie cukrzycy typu 2, wiąże się również z predyspozycją do dyslipidemii, nadciśnienia tętniczego, miażdżycy, choroby niedokrwiennej serca, chorób neurodegeneracyjnych i wielu innych schorzeń. Wczesne rozpoznanie insulinooporności może mieć istotne znaczenie dla zapobiegania związanym z nią chorobom. Klamra hiperinsulinemiczna normoglikemiczna, złoty standard w pomiarze wrażliwości na insulinę, jest badaniem drogim, praco– i czasochłonnym i może być stosowana jedynie w specjalistycznych ośrodkach. Pośrednie wskaźniki insulinooporności nie wykazują wystarczającej czułości w populacji bez jawnych zaburzeń metabolicznych.
   
  Celem badania było opracowanie prostego i dokładnego wskaźnika wrażliwości na insulinę. Zbadano 150 młodych, zdrowych osób, u których wrażliwość na insulinę zmierzono techniką klamry. Stworzono złożone modele regresji z uwzględnieniem różnych parametrów laboratoryjnych. Na podstawie analizy składowych głównych opracowano model, który  w optymalny sposób odzwierciedlał wrażliwość na insulinę (Rycina 1). Uzyskany wskaźnik, FLAIS (Fasting Laboratory Assessment of Insulin Sensitivity), wykorzystywał liczbę czerwonych krwinek, aktywność aminotransferazy alaninowej oraz stężenia C-peptydu, globuliny wiążącej hormony płciowe (SHBG), adiponektyny i białka wiążącego insulinopodobny czynnik wzrostu 1 (IGFBP-1) w surowicy. Czułość FLAIS wynosiła 90%, a swoistość 68% (Rycina 1). Dokładność FLAIS potwierdzono w 3 kohortach. W pierwszej – FLAIS odzwierciedlał wynik klamry w grupach o różnej tolerancji glukozy (Rycina 2). W drugiej – FLAIS korelował ze zmianami wrażliwości na insulinę pod wpływem redukcji masy ciała (Rycina 3). W trzeciej – FLAIS korelował z wynikiem klamry w grupie 60 osób z niezależnego ośrodka (Girona, Hiszpania) (Rycina 4).
   
  Podsumowując – artykuł przedstawia nowy, prosty i dokładny wskaźnik wrażliwości na insulinę, umożliwiający wykrycie insulinooporności nawet w populacji bez jawnych zaburzeń metabolicznych. FLAIS jest możliwy do zastosowania w codziennej praktyce klinicznej i w badaniach populacyjnych. Zastosowanie FLAIS może pomóc w profilaktyce chorób związanych z insulinoopornością. Autorzy planują dalsze badania nad wskaźnikiem FLAIS w różnych stanach klinicznych.

  Link do publikacji na pubmed

  Powrót
 • Mapa Potencjału Badawczego
  Polska Platforma Medyczna
 •